Κυριακή Β’ Λουκᾶ

     Εὐαγγελικό κείμενο

     στ΄ 31 - 36

     Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε  αὐτοῖς ὁμοίως. 32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις  ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 33 καὶ ἐὰν  ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ  τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 34 καὶ ἐὰν δανείζητε παρ' ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν,  ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ  ἴσα. 35 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε  μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι  αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 36 Γίνεσθε οὖν  οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν.

Δεῖτε βίντεο ΕΔΩ

Κηρύγματα Κυριακῆς Β’ Λουκᾶ

Ὁ τέλειος νόμος τῆς ἀγάπης

2016-09-28 08:59
1. Ἡ βάση γιὰ τὴν κοινωνικὴ συμβίωση     Στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ὁ ἱερὸς εὐ­αγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς μεταφέρει τὴν ­ἐξαίρετη διδασκαλία τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία θεωρεῖται τμῆμα τῆς περίφημης ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας Του. Μὲ ἄ­­­­ριστη παιδαγωγικὴ...

Ἡ τέλεια ἀγάπη

2015-11-30 18:06
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς     Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν παντοτινή ἐπίγνωση τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ πρός αὐτούς, θά εἶναι φιλάνθρωποι κι ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον. Δέν ὑπάρχει τίποτ' ἄλλο πού νά κάνει τούς ἀνθρώπους ἄσπλαχνους πρός τούς ἄλλους, ὅσο ἡ πεποίθηση πώς κανένας δέ θέλει...

Κυριακή Β' Λουκά

2014-10-04 10:03
     Σήμερα ὁ Κύριός μας ὁμιλεῖ, μέσα ἀπό τήν περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ, γιά τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης. Καί ξεκινᾶ προτέποντάς μας νά συμπεριφερόμαστε στούς συνανθρώπους μας ὅπως ἀκριβῶς ἐπιθυμοῦμε καί οἱ ἄλλοι νά συμπεριφέρονται πρός ἐμᾶς, δηλαδή μᾶς λέει ὅτι ἄν θέλουμε οἱ...

Κυριακή Β' Λουκά

2014-10-04 09:56
Ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς     Ὁ Κύριος στό ὅρος τῆς Γαλιλαίας παραδίδει στούς μαθητές τοῦ τόν τέλειο νόμο τῆς Καινῆς Διαθήκης μέ τήν «ἐπί τοῦ ὅρους ὁμιλία» του. Καί συγκεφαλαιώνει μέσα σέ λίγες λέξεις τό πνεῦμα τοῦ νέου νόμου τοῦ λέγοντας: Ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέρονται οἱ...