Πεντηκοστιανοί

     Τό 1907 μ.Χ. στό Κλήβελαντ τοῦ Ὀχάιο, κάποιος Ἀμερικανός ὀνόματι Ἀμβρόσιος Τόμπλισον ἵδρυσε μία «νέα Ἐκκλησία», τήν ὁποία ὀνόμασε «Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς».

     Στήν Ἑλλάδα οἱ Πεντηκοστιανοί ἐμφανίσθηκαν τό 1927. [Ὁ Μιχάλης Κούννας, ἤδη βαπτισμένος μέ Ἅγιο Πνεῦμα, ἦρθε στήν Ἀθήνα τό 1927. Ἐπισκέφθηκε τό σπίτι τῆς Μαρίας Κωνσταντινίδη, στήν ὁδό Θεσσαλονίκης 136 στά Κάτω Πετράλωνα, ὅπου της ἔδωσε μία ἐπιστολή τοῦ γιοῦ τῆς τοῦ Σπύρου Κωνσταντινίδη. Στίς 23 Δεκεμβρίου 1927 ἔγινε μία ὁμαδική ἔκχυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ὁποία παρομοίασαν μέ τήν Πεντηκοστή. Ἔτσι ἱδρύθηκε ἡ πρώτη Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς στήν Ἑλλάδα μέ ποιμένα τόν Μιχάλη Κούννα. (https://el.wikipedia.org/wiki)]. Ἀπό τότε δροῦν ἐλεύθερα
στή χώρα μας καί διαδίδουν μέ ὁμιλίες καί ἔντυπα τίς κακοδοξίες τους. [Μετά τό 1930 οἱ Χαράλαμπος Μάμαλης καί Ἀριστοτέλης Δικτυόπουλος ὄργωσαν τήν Ἑλλάδα σπέρνοντας τό Πεντηκοστιανό μήνυμα. Ὁ Μάμαλης ἔγινε ποιμένας στήν κεντρική ἐκκλησία τῆς ὁδοῦ Αἰόλου, στήν Ἀθήνα. Ὁ Δικτυόπουλος ἔγινε ποιμένας, ἀρχικά στήν πρώτη ἐκκλησία στά Πετραλώνων, καί μετά στήν Κατερίνη καί στή Σεβαστή Πιερίας. Στή Σεβαστή ἔγινε μία ὁμαδική ἔκχυση Πνεύματος, καί 40 ἄτομα βαπτίστηκαν. (https://el.wikipedia.org/wiki)].  Ἔχουν διαιρεθεῖ μεταξύ τους σέ ξεχωριστές «Ἐκκλησίες»: «Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς», «Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς», «Ἀρχέγονος Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς», «Ἐλευθέρα Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς
Πεντηκοστῆς» καί πολλές ἄλλες.

Γεωργίου Ψαλτάκη, «Ἀπειλῆ γιά τήν Ὀρθοδοξία μας, Ἀντιαιρετικός ὁδηγός», σέλ. 67.

Πεντηκοστιανοί

Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας καί τό χωρίο Πράξεις γ' 21

2014-09-19 09:03
     π.Δανιήλ Γούβαλη     (Ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενο ἀπό ραδιοφωνική ἐκπομπή τοῦ μακαριστοῦ πατρός)     Στίς ἡμέρες μᾶς ἀναπτύσσει δραστηριότητα ἡ αἵρεσις τῶν Πεντηκοστιανῶν, αὐτοί ἀσχολοῦνται πολύ μέ τά ἔσχατα, κάθε τόσο ἀναμένουν...

Γλωσσολαλιά

2014-09-19 08:42
     π. Δανιήλ Γούβαλης (Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία)     "ὤ μέν γάρ διά τοῦ Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλω δέ λόγος γνώσεως κατά τό αὐτό Πνεῦμα, ἐτέρω δέ πίστις ἐν τῷ αὐτῶ Πνεύματι, ἄλλω δέ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ αὐτῶ Πνεύματι, ἄλλω δέ ἐνεργήματα...

Ἡ «μεγάλη θλίψη» καί ἡ κακομοιριά τῶν πεντηκοστιανῶν

2014-09-13 08:08
     +Ἀρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη      Οἱ πλανεμένες δοξασίες τῶν Πεντηκοστιανῶν στό θέμα τῆς Μεγάλης Θλίψεως χρωματίζονται μέ τό χρῶμα τῆς δειλίας. Ἔτσι ἀλλοιώνεται τό Πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μά, ὁ Θεός τούς θέλει τούς δικούς του ἄνανδρους καί κακομοίρηδες;...

ΤΑ «ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ» ΚΑΙ Η «ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ» ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

2014-08-09 11:49
     ιερεύς Σωτήριος Ο. ἈθανασούλιαςἈπαρχές καί ἐξάπλωση τοῦ «χαρισματικοῦ κινήματος»      Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ σπουδαιότερος ἴσως λόγος, γιά τόν ὁποῖο γνωρίζει μεγάλη ἐξάπλωση ἡ αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν στίς μέρες μας, εἶναι ὁ ἰσχυρισμός ὅτι μεταξύ τῶν...

Οἱ κακοδοξίες τῶν πεντηκοστιανῶν

2014-08-04 21:36
      Πρεσβ. Βασιλεῖου Α. Γεωργόπουλου     Στὸ πλῆθος τῶν χριστιανικῶν αἱρέσεων, ποὺ δροῦν τόσο στὴν πατρίδα μᾶς ὅσο καὶ παγκοσμίως, ἀνήκουν καὶ οἱ αὐτοαποκαλούμενοι Πεντηκοστιανοί. Μὲ τὸν ὀρὸ Πεντηκοστιανοὶ ὀνομάζονται διεθνῶς, μαζὶ μὲ πλῆθος ἐπιμέρους...

Ἡ αἵρεση τῶν πεντηκοστιανῶν

2014-08-04 21:33
Ἡ αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν        Μία ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς αἱρέσεις στὴ χώρα μᾶς εἶναι ἡ αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν, ποῦ ἐμφανίζεται μὲ τὴ μορφὴ πολλῶν ἐπιμέρους ὁμάδων ἢ «ἐκκλησιῶν» μὲ κοινὴ περίπου διδασκαλία. Ἡ πιὸ γνωστὴ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ λεγόμενη...

Ἡ φοβερά αἵρεσις τῶν Πεντηκοστιανῶν

2014-08-04 21:32
         Μεταξύ τῶν συγχρόνων αἱρέσεων, πού δραστηριοποιοῦνται ἔντονα στήν Ἑλλάδα καί στήν πόλη μας, εἶναι ἡ αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν.        Ἐπειδή καί αὐτοί, ὅπως ὅλοι οἱ αἱρετικοί, κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο,...

Ἡ αἵρεσις τῶν Πεντηκοστιανῶν

2014-08-04 21:29
            Τοῦ π.  Ευαγγέλου Κ. Πριγκιπάκη            Ἡ αἵρεση τῶν Πεντηκοστιανῶν ἔλαβε καταχρηστικά τό ὄνομά της ἀπό τό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς, δηλαδή ἀπό τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου...