Πνευματικά Κείμενα

        Στήν ἑνότητα αὐτή παρατίθενται πνευματικά κείμενα πού περιέχουν ἀποσπάσματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀπόψεις Θεολόγων, σκέψεις γερόντων, τά ὁποία ἀποσκοποῦν στήν ἀφύπνιση τῆς ψυχῆς καί στήν πνευματική ἀνάταση τῶν πιστῶν… Εὐχόμαστε ὁλόψυχα νά συμβάλλουν τά κείμενα αὐτά στήν πνευματική προκοπή ὅλων μας…

Πνευματικά Κείμενα

Ὁ χρόνος, τὸ ἐγώ, τὸ δικαίωμα, τὸ θέλω

2019-05-18 12:56
     π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός     Στὴν ἀγγλικὴ παράδοση ὑπάρχουν «οἱ ἀποφάσεις τῆς Πρωτοχρονιᾶς».     Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νὰ σκεφτεῖ τὴν ζωή του καὶ νὰ πάρει ἀποφάσεις τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς, μὲ στόχο ὁ νέος χρόνος νὰ τὸν βρεῖ σὲ...

Ὁ πνευματικὸς ἀγώνας

2018-11-06 10:16
Ἀγώνας κατά τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου     Ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ ἐκ µέρους τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θέλει νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τήν ἁµαρτία, συµπίπτει µέ τόν πνευµατικό ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ κακοῦ.     Ὁ πνευµατικός ἀγῶνας, ὁ ὁποῖος ἀποδεσµεύει τήν ψυχή ἀπό τήν ἁµαρτία,...

Ὁ Χριστὸς τὸ κέντρο τῆς ζωῆς μας!

2018-10-23 11:04
Γράφει ὁ Γεώργιος Τρυφωνόπουλος Θεολόγος Α.Π.Θ.      Πλησιάζει τὸν Χριστὸ ἕνας νέος, ὅπως ἀναφέρει τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακὴ ΙΒ' τοῦ Ματθαίου, φλεγόμενος ἀπὸ πόθο νὰ μάθει τί πρέπει νὰ κάνει γιὰ νὰ κερδίσει τὴν αἰώνια ζωή. Σίγουρος γιὰ ὅλα ὅσα μέχρι τώρα τηρεῖ ψάχνει...

Ὅποιος ἀγαπᾶ δὲν ἔχει ποτὲ μοναξιά!

2018-10-23 10:52
Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου     Ὅποιος εἶναι ἀληθινὰ ταπεινὸς δὲν ἔχει κανένα φόβο. Αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὸ Θεὸ καὶ τὸ συνάνθρωπο καὶ ὅταν εἶναι μόνος δὲν εἶναι μόνος.     Ὁ ταπεινὸς ἔχει ἀσφάλεια, ἀφοβία, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, πραότητα, ἀγαθοσύνη, ἐγκράτεια,...

Τὰ ἐμπόδια γιὰ τὴν ἐξομολόγηση

2016-09-29 09:25
     Νικολάου Βοϊνέσκου     Ἡ ἄγνοια, ὁ ἐγωισμὸς καὶ ἡ ἁμαρτωλὴ ζωὴ εἶναι οἱ κυριότεροι λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους πολλοὶ χριστιανοὶ δὲν ἐξομολογοῦνται.     Ἄλλοι λόγοι εἶναι ἡ ἱεροκατηγορία, τὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ πνεῦμα, ἡ πολεμικὴ κατὰ τῆς...

Τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ

2016-04-05 13:23
     Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ     Μία ἄλλη συμπληρωματικὴ ἑρμηνεία, θεολογικώτατη μέσα στὴν ἁπλότητά της, μᾶς δίνει στὴν πέμπτη διδαχὴ τοῦ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὃ Αἰτωλός:     «Ἀκούσατε, χριστιανοί μου, πῶς πρέπει νὰ γίνεται ὁ σταυρὸς καὶ τί...

Πάθος κτηνῶδες καὶ βδελυρὸ

2016-03-07 15:15
     Στὸ τελευταῖο κεφάλαιο (22ο) τοῦ τελευταίου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ ὑπέροχου βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως, περιγράφεται ὁ οὐράνιος Παράδεισος, ἡ αἰώνια καὶ μακαρία ζωὴ τῶν δικαίων. Ὅμως μετὰ τὸν ἕβδομο καὶ τελευταῖο μακαρισμό, μετὰ τὴν εὐλογημένη λέξη «μακάριοι», ποὺ ἀφορᾶ...

Τὰ ἄμφια τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἡ σημασία καὶ ὁ συμβολισμό τους

2016-03-06 20:56
Γεώργιος Δαγκλής, Φοιτητὴς Θεολογίας Α.Π.Θ.     Σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ κάθε Χριστιανοῦ, εἶναι νὰ μετέχει στὴ ''Τράπεζα τοῦ Κυρίου'', ποὺ χαρίζει τὴν αἰώνιο ζωή, μέσω τῶν ἁγίων μυστηρίων Του.     Αὐτὸς ὁ σκοπὸς ἐπιτυγχάνεται, ὅταν ὁ ἄνθρωπος κοινωνεῖ τὸ Σῶμα καὶ...

Ἐὰν δὲν βοηθήσει ὁ Θεὸς

2015-12-09 13:46
    Ὑπέροχα καὶ δυνατὰ μηνύματα γιὰ τὴ ζωή μας προβάλλουν οἱ Ψαλμοί. Στὸν 1ο στίχο τοῦ 126ου Ψαλμοῦ, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς Ψαλμοὺς τῶν Ἀναβαθμῶν, ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς ἀναφέρει: «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν...

Ὑποκριτικὴ καὶ ἄδικη κατάκριση

2015-12-07 10:29
    Τὸν ἔψαχνε καιρὸ τώρα. Ρωτοῦσε ἔντονα ὅποιον νόμιζε ὅτι μπορεῖ νὰ ξέρει κάτι γι' Αὐτόν. Καὶ Τὸν βρῆκε! Εἶναι προσκεκλημένος στὸ σπίτι τοῦ Σίμωνα τοῦ Φαρισαίου, τῆς εἶπαν. Τοῦ κά­­νει τὸ τραπέζι. Δὲν χρειαζόταν τίποτε ἄλλο...    Κανεὶς δὲν κατάλαβε πῶς μπῆκε μέσα...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>