Γιόγκα – Διαλογισμός

     Ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται πὼς ἡ Γιόγκα εἶναι μία γυμναστικὴ (ἔτσι θέλουν νὰ τὴν παρουσιάζουν), ποὺ χαλαρώνει τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἐκδιώκει τὴν ἀγωνία καὶ τὸ ἄγχος καὶ ἀπαλλάσσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὶς διάφορες ἄσχημες συνθῆκες ζωῆς ποὺ δημιουργοῦν ψυχολογικὲς ἀνωμαλίες. Ἀλλά, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν διάφορες ἀναλύσεις αὐτῆς τῆς ἀσκήσεως, δὲν πρόκειται γιὰ μία τυπικὴ γυμναστική της θελήσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ γιὰ μία ἄσκηση ποὺ ἐντάσασεται στὴν γενικὴ ἀτμόσφαιρα τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν. Γιόγκα καλεῖται ἡ περισυλλογὴ ποὺ φθάνει μέχρι τὴν ὑπνωτικὴ ἔκσταση, ποὺ λέγεται «γιογκικὸς ὕπνος», ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖται σὰν μέσο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ὕλη καὶ ἀκόμη χρησιμοποιεῖται σὰν μέσο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν samsara, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν μετανάστευση τῶν ψυχῶν. Βασικὴ θεωρία τοὺς εἶναι ὅτι «πρέπει νὰ ἀποφεύγεται μία νέα ὀδύνη», δηλαδὴ μία νέα ζωή, γιατί «τὸ πᾶν γιὰ τὸν σοφὸν εἶναι ὀδύνη». Μὲ ἄλλα λόγια ἡ γυμναστικὴ αὐτὴ ἐντάσσεται μέσα σ' αὐτὸ τὸ θρησκευτικὸ σύστημα ποὺ θεωρεῖ τὴν ὕλη κακή, ζητὰ τὴν ἐλευθέρωση τῆς ψυχῆς ἀπὸ αὐτὴν καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἀποφυγὴ τῆς μετενσαρκώσεως.

Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου

Γιόγκα – Διαλογισμός

Ἡ ζημιά τοῦ Ἰνδουισμοῦ

2014-08-09 10:08
     Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου     Οἱ Ἰνδοί, ἐνῶ εἶναι ἔξυπνος λαός, ἐνῶ ἔχουν μεταφυσικές ἀνησυχίες καί πολλή καρδιά, ἀσχολοῦνται μέτήν δῆθεν φιλοσοφία, μέ πλάνες καί μέ μαγεῖες. Τούς Εὐρωπαίους τούς ἁλωνίζουν μέ τίς θεωρίες τους. Ἔρχονται κι ἐδῶ στήν...

Γιόγκα - Διαλογισμὸς : Μία Ἀντιχριστιανικὴ στάση ζωῆς

2014-08-04 22:08
          τοῦ θεολόγου κ.Μιχαήλ Γ. Χούλη            H γιόγκα, λέξη ποῦ σημαίνει ἕνωση, εἶναι ἕνα ἰνδουιστικὸ φιλοσοφικὸ-θρησκευτικὸ σύστημα, μία ἀπὸ τὶς ἔξι ὀρθόδοξες κατευθύνσεις (Νταρσάνες)...

Ἡ Γιόγκα

2014-08-04 22:04
            Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου            Πολὺς κόσμος μὲ ρωτᾶ γιὰ τὴν Γιόγκα, ποὺ τώρα τελευταία ἔχει μεγάλη διάδοση στὴν πατρίδα μας. Πιστεύω πὼς ἡ πλειονότης τῶν...

Ἡ γιόγκα καὶ ὁ διαλογισμὸς

2014-08-04 22:02
     Ἡ γιόγκα καὶ ὁ διαλογισμὸςεἶναι ἀσυμβίβαστα μὲ τὴν  Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,τὴν προσευχὴ καὶ γενικότερα μὲ τὴν χριστιανικὴ ζωὴ                 τοῦ κ. Μιχαὴλ Χούλη, Θεολόγου...