Θαυματουργές Εἰκόνες Ἁγίου Ὅρους

Παναγία Ἄξιόν Ἐστι - Πρωτάτο Καρυές

2015-10-30 20:05
     Ἡ θαυματουργή αὐτή εἰκόνα, πού φυλάσσεται σήμερα στό ἱερό σύνθρονο τοῦ Πρωτάτου τῶν Καρύων, βρισκόταν κατά τά τέλη τοῦ Ι' αἰώνα σέ ἕνα κελί κοντά στίς Καρυές πού σήμερα φέρει τήν ἴδια ἐπωνυμία "Ἄξιον ἐστίν" λόγω τοῦ ἑξῆς θαύματος:      Ἐνῶ ὁ Γέροντας τοῦ...

Παναγία Γλυκοφιλούσα - Ἱερά Μονή Φιλοθέου

2015-10-30 20:01
     Ὅπως ἡ Πορταΐτισσα ἔτσι καί ἡ Γλυκοφιλούσα εἶναι ἀπό τίς εἰκόνες ἐκεῖνες πού διασώθηκαν ἀπό τήν εἰκονομαχία καί μεταφέρθηκαν θαυματουργικά στόν Ἀθω. Ἦταν κτῆμα τῆς Βικτωρίας, εὐσεβοῦς συζύγου τοῦ εἰκονομάχου συγκλητικοῦ Συμεών, ἡ ὁποία, γιά νά μήν τήν παραδώση, τήν ἔριξε...

Παναγία Πορταΐτισσα - Ἱερά Μονή Ἰβήρων

2015-10-30 19:43
     Ἡ θαυματουργή Πορταΐτισσα, ἤ ἐξέχουσα μεταξύ τῶν θεομητορικῶν εἰκόνων τοῦ "Ἀθω, ἦταν ἀρχικά φυλαγμένη, καθώς διασώζει ἤ παράδοση, στή μικρασιατική Νίκαια. Μία εὐσεβής γυναίκα μέ τόν μοναχογιό τῆς τήν εἶχαν τοποθετήσει μέσα στήν ἰδιόκτητη ἐκκλησία τους καί τήν τιμοῦσαν.Στά...

Παναγία Γοργοεπήκοος - Ἱερά Μονή Δοχειαρίου

2015-10-30 16:06
     Ἕνα ἀπό τά πολλά ὀνόματα πού προσδίδουμε στήν Παναγία μᾶς εἶναι Γοργοεπήκοος καί ἡ ὁμώνυμη θαυματουργή εἰκόνα τῆς βρίσκεται στήν Ἱερά Μονή Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους ἀπό τό 1646. Ἐκεῖ, ὅπως ἀναφέρεται στό ἱστορικό της Μονῆς, "λάμπει ὡς πολύφωτος σελήνη, σάν ἄριστος κυβερνήτης...

Παναγία Παραμυθία - Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδιου

2015-10-30 15:48
    Ἀνεβαίνοντας τή σκάλα πού βρίσκεται στά ἀριστερά της κεντρικῆς πύλης τοῦ καθολικοῦ της Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου ὑπάρχει  παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στήν Παναγία τήν Παραμυθία. Μέσα σ' αὐτό μεταφέρθηκε μετά τήν τέλεση τοῦ θαύματος, πού θά περιγράψουμε, ἡ θαυματουργή...

Παναγία Φοβερά Προστασία - Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου

2015-10-30 15:44
     Αὐτή ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἦταν τό μόνο ἀντικείμενο πού σώθηκε ἀπό μία φοβερή πυρκαϊά, ἡ ὁποία κατέστρεψε ὁλόκληρο, ἕνα μετόχι τῆς μονῆς στήν Κρήτη. Μεταφέρθηκε στή μονή, ὅπου ἐξακολουθεῖ νά ἐπιτελεῖ πολλά θαύματα, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπό τούς πατέρες τῆς μονῆς καί τούς...

Παναγία Τριχεροῦσα - Ἱερά Μονή Χιλανδαρίου

2015-10-30 15:34
     Ἡ θαυματουργός Εἰκόνα τῆς Παναγίας Τριχερούσας ἀποτελοῦσε οἰκογενειακό κειμήλιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος μέ εὐλάβεια τήν φύλαγε στό παρεκκλήσιο τοῦ σπιτιοῦ του. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ἦταν ὁ πρῶτος σύμβουλος τοῦ Οὐάλιδ τό ἔτος 705-715, χαλίφη τῆς...

Παναγία Ὁδηγήτρια - Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος

2015-10-30 15:24
     Ἡ εἰκόνα αὐτή βρισκόταν ἀπό πολύ παλιά στό καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου στόν κίονα τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ.Τό 1730 ὅμως ἐξαφανίστηκε ξαφνικά ἀπό τή θέση της, ἐνῶ οἱ πύλες τοῦ ναοῦ ἦταν κλειδωμένες, καί βρέθηκε στήν Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος. Ὅλοι νόμισαν ὅτι κάποιος τήν εἶχε...

Παναγία Ἐσφαγμένη - Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

2015-10-30 15:04
     Γιά τήν εἰκόνα αὐτή διηγοῦνται ὅτι πληγώθηκε ἀπό τό μαχαίρι ἑνός δύστροπου ἱεροδιάκονου καί ἐκκλησιάρχη (ἐπιμελητή τῆς ἐκκλησίας, νεωκόρου), ὁ ὁποῖος ἐξαιτίας δῆθεν τοῦ διακονήματος τοῦ ἔφθανε πάντοτε καθυστερημένος στήν Τράπεζα. Σέ μία παρόμοια περίπτωση ὁ τραπεζάρης...

Παναγία Ἀντιφωνήτρια - Ἱερά Μονή Κωσταμονίτου

2015-10-30 14:59
     Κατά τούς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου, τό ἔτος 1020, ἡ ἁγία εἰκόνα τῆς Ἀντιφωνήτριας ἔκανε τό ἀκόλουθο θαῦμα στήν Μονή Κωσταμονίτου.Κατά τήν πρώτη του μηνός Αὐγούστου κατά τήν ὁποία ἑορτάζει ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας τήν Πρόοδο τοῦ Τιμίου καί...
1 | 2 | 3 >>

Θαυματουργές Εἰκόνες Ἁγίου Ὅρους

     Τό Ἅγιον Ὅρος εἶναι γνωστό ὡς τό «Περιβόλι τῆς Παναγίας». Ὡς ὁ κατ' ἐξοχήν τόπος πού τιμᾶται, πού ἐμφανίζεται, πού ἐνεργεῖ καί ἀναπαύεται τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὡς «ὁ νοητός της Θεοτόκου καί ὡραῖος Παράδεισος». Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τό Ἅγιον Ὅρος δόθηκε ὡς κλῆρος στήν Παναγία ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο: «Ἔστω ὁ τόπος οὗτος κλῆρος σόν καί περιβόλαιον σόν καί Παράδεισος, ἔτι δέ λιμήν σωτήριος τῶν θελόντων σωθῆναι».. Ἐνῶ ἡ πρώτη Εὕα ἔπεσε στόν ἀρχέγονο παράδεισο, ἡ δεύτερη Εὕα, ὡς Μητέρα τοῦ δεύτερου Ἀδάμ, ξεδιπλώνει, τή χάρη τῶν ὀνομάτων τῆς μέσα στό νέο παράδεισο τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ἡ Κυρία τῶν ἀγγέλων ἐμφανίζεται ὡς Κυρία τοῦ ἀγγελικοῦ τάγματος τῶν μοναχῶν. Ἡ Κεχαριτωμένη φανερώνει τίς χάριτες πού ἀπορρέουν ἀπό τή χάρη της, μέσα ἀπό εἰκόνες, προσκυνήματα, εὐλογημένες ἀθωνικές γωνιές, γεγονότα τῆς ζωῆς, προσδοκώμενες ἀνταποκρίσεις σέ αἰτήματα, ἀνέλπιστες ἀπαντήσεις σέ δοξολογικά ξεσπάσματα, ἐμφανίσεις σέ ἐξαγιασμένους ἀσκητές, μέσα στή κατάνυξη τοῦ κελιοῦ ἤ στήν λαμπρότητα τοῦ ναοῦ. Παντοῦ καί πάντοτε, σέ κάθε τόπο καί σέ κάθε σημεῖο, ἐλλοχεύει μία ἀνεπανάληπτη ἀφορμή, μία μοναδική εὐκαιρία νά ζήσει
κανείς τό ἀγκάλιασμα τῆς Θεοτόκου. Δέν ὑπάρχει ἴσως ἁγιορείτης μοναχός πού νά μή ζεῖ τήν Παναγία ὡς Παναγία του, ὡς κύρια καί πρώτη προσφυγή του, ὡς ἀμετάθετο ἐλπίδα, ἀσφάλεια καί προστασία του, ὡς πρέσβειρα καί μητέρα του, ὡς πλησίον καί μόνιμο σύντροφό του, ὡς ἐναγκαλιστῆ τῶν πληγῶν καί ἀνάδοχο τῶν δοκιμασιῶν του. Κάθε ψάλτης ἀπό τό «Ἄξιόν ἐστι» θά ἀρχίσει τά μαθήματά του καί μέ αὐτό θά ἀποδώσει τήν καλύτερη τέχνη του. Κάθε ἁγιογράφος ἤ ξυλογλύπτης, τά πρῶτα καί καλύτερα ἔργα πού θά φιλοτεχνήσει θά ἀπεικονίζουν τό θεομητορικό πρόσωπο. Κάθε ἡσυχαστής σέ αὐτή
θά καταθέσει τή θερμοτερη προσευχή του. Κάθε μοναστήρι μία δική της εἰκόνα θά περιβάλλει μέ τό ἀπαύγασμα τῆς εὐλάβειάς του. Γεγονότα ἱστορικά, ἀνάγκες καθημερινές, ζωντανά θαύματα, περιστατικά καί συγκυρίες, ἰδιώματα θεομητορικά ἀποτυπώνονται σέ κάθε εἰκόνα πού κοσμεῖ μέ τήν καλλιτεχνική ὀμορφιά της καί παρηγορεῖ μέ τήν παρουσία τῆς κάθε μονή τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ἔτσι, ἐκτός ἀπό τήν Παναγία τοῦ «Ἄξιόν ἐστι» στό Πρωτάτο ἤ τήν Πορταΐτισσα στή Μονή Ἰβήρων, ἔχουμε τήν Παναγία τοῦ Ἀκάθιστου στή Μονή Διονυσίου, τή Μυροβλύτισσα στή Μονή Ἁγίου Παύλου, τήν Τριχεροῦσα στό
Χιλανδάρι, τή Γοργοϋπήκοο στή Δοχειαρίου, τήν Ὁδηγήτρια στήν Ξενοφῶντος, τήν Παραμυθία στό Βατοπαίδι, τή Γλυκοφιλούσα στή Φιλόθεου καί πλῆθος ἄλλων.

                                                                 Νικολάου, Μητροπολίτου Μεσογαίας

            - Πηγή: https://www.monastiriaka.gr/index.php?cat=61862#sthash.XJ7hyD5e.dpuf