Σύντομο ἱστορικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις

Ἁγίου Νικολάου Βονίτσης

        Οἱ πρῶτοι κάτοικοι τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βονίτσης, ἐγκαταστάθηκαν στό χωριό περίπου τό Σεπτέμβριο τοῦ 1925 μ. Χ., ὅλοι πρόσφυγες τοῦ Πόντου, ὅπου περιπλανώμενοι μετά τό ξεριζωμό ἐξ’ αἰτίας τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς τό 1922 μ. Χ. βρῆκαν λιμάνι στό συγκεκριμένο χῶρο.

        Στήν πεδινή τότε περιοχή, 100 περίπου στρεμμάτων, ὑπῆρχε μία ἑτοιμόρροπη Ἐκκλησία, διαστάσεων 5μ. × 7μ., ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Νικόλαο τόν ἐν Βουνένοις. Ἡ μικρή αὐτή Ἐκκλησία, εἶχε κατασκευαστεῖ ἀπό τούς τσέλιγκες τῆς περιοχῆς, ὅπου ἐκμεταλλεύονταν τήν περιοχή τότε, ὡς βοσκοτόπια. Γύρω ἀπό τό ἐκκλησάκι αὐτό κατασκήνωσαν οἱ πρῶτοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, εἴτε σέ ἀντίσκηνα, εἴτε σέ πρόχειρες ξύλινες καλύβες, μέχρι τό 1930 μ. Χ., ὅπου ἔγιναν τά πρῶτα σπίτια καί ἐγκαταβίωσαν σέ αὐτά οἱ πρῶτοι κάτοικοι, κατόπιν κληρώσεως. 

        Παρ’ ὅλες τίς ἀντίξοες καί ἀπάνθρωπες συνθῆκες πού συνάντησαν οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ καί μέσα στίς ὁποῖες κλήθηκαν νά ἐπιβιώσουν, δέν ἀμέλησαν καί τό ζήτημα τοῦ Ναοῦ. Ἔτσι μετά τήν ἐγκατάσταση τῶν κατοίκων σέ νέα σπίτια, κατά τά ἔτη 1930 – 1932 μ. Χ., ἔγινε καί ἡ ἐπισκευή τοῦ μικροῦ ναοῦ πού βρῆκαν οἱ κάτοικοι κατά τήν ἐγκατάστασή τους ἐκεῖ. Πρῶτος ἐφημέριος του χωριοῦ τοποθετήθηκε ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης Ἀκρίδας, ὁ ὁποῖος ὅταν πληροφορήθηκε περί τοῦ πολέμου τό 1940 μ. Χ. ὑπέστη συγκοπῆ καρδίας καί κοιμήθηκε.

        Τήν 29η Ἰουνίου 1937 μ. Χ ἔγινε σεισμός, ὁ ὁποῖος προξένησε ρωγμές στούς τοίχους καί τή σκεπή τοῦ Ναοῦ. Οἱ ζημιές πού προξενήθηκαν ἀπό τό σεισμό αὐτόν, ἀποκαταστάθηκαν χάρη στή συνδρομή τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ.

        Τό 1943 καί μετά τήν κοίμηση τοῦ πρώτου ἐφημερίου του χωριοῦ,  χειροτονεῖται ὁ μακαριστός π. Νκόλαος Λιαροστάθης, ὁ ὁποῖος τά μέγιστα συνέβαλε, (μέχρι καί τήν κοίμησή του τήν 1η Ἰανουαρίου 1998 μ. Χ.), τόσο γιά τήν ἀνέγερση νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀλλά καί γιά τήν πνευματική προκοπή τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ.

        Κατά τά ἔτη 1953 – 1954 μ. Χ., γίνεται ἐκσκαφή καί ἐν συνέχεια ἡ οἰκοδομή τῶν θεμελίων του νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, πάντοτε μέ προσωπική ἐργασία καί οἰκονομική συνεισφορά τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ. Σέ ὅλο αὐτό τό διάστημα οἱ ἱερές ἀκολουθίες ἐτελοῦντο πάντα στόν παλαιό Ἱερό Ναό. Ἡ ἀνοικοδόμηση περατώθηκε τό 1972 μ. Χ.  

Τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελέσθηκαν τήν 4η Νοεμβρίου 1973 μ. Χ. ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Θεοκλήτου.

        Μέχρι σήμερα συνεχίζεται ἡ προσπάθεια τελειοποίησης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πάντοτε στηριζόμενη στήν ἀκόρεστη καί ἀγόγγυστη συνεισφορά τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ μας.

  

Τό ἐσωτερικό του Ἱεροῦ Ναοῦ