Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

Ἡ σημασία τοῦ ''κὰτ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν''

2018-10-26 12:17
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ      Ἂν θέλεις, ἂς προσθέσουμε σ`αυτὸν τὸν μικρὸ λόγο, σὰν χρυσὴ σφραγίδα καὶ μὲ λίγα λόγια γιὰ τὴ σημασία τοῦ ''κὰτ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν'', μὲ τὸ ὁποῖο πλάστηκε τὸ τιμιότερο ἀπ`όλα τὰ κτίσματα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος. Καὶ πράγματι, τὸ νοερὸ καὶ...

Ὁμιλία στήν Γέννηση τῆς Θεοτόκου

2015-11-09 05:26
Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ      Ἐλᾶτε ὅλα τὰ ἔθνη, κάθε ἀνθρώπινη γενιά, καὶ κάθε γλώσσα, καὶ κάθε ἡλικία, καὶ κάθε ἀξίωμα, νὰ γιορτάσουμε μὲ ἀγαλλίαση τὴ γέννηση τῆς παγκόσμιας χαρᾶς. Γιατὶ ἂν οἱ εἰδωλολάτρες, μὲ ψεύτικα δαιμονικὰ παραμύθια ποὺ ξεγελοῦν τὸ μυαλὸ καὶ σκοτεινιάζουν...

Τί εἶναι προσκύνηση;

2014-08-28 09:34
     Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ     Ἡ προσκύνηση λοιπόν εἶναι σημεῖο ὑποταγῆς, δηλαδή ὑποβιβασμοῦ καί ταπεινώσεως. Ὑπάρχουν πολλοί τρόποι προσκυνήσεως.     Πόσοι,τρόποι προσκυνήσεως υπάρχουν;     Πρῶτος τρόπος...

Λόγος ψυχοφελής καί θαυμάσιος

2014-08-01 15:44
        Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ        Πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι διπλός, δηλαδὴ ἀπὸ σῶμα καὶ ψυχή, καὶ ἔχει διπλὲς τὶς αἰσθήσεις καὶ διπλὲς τὶς ἀρετές τους.  ...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

     Διαπρεπέστατος θεολόγος καὶ ποιητὴς τοῦ 8ου αἰώνα καὶ μέγας πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας.

     Γεννήθηκε στὴν Δαμασκὸ στὰ τέλη τοῦ 7ου αἰώνα καὶ ἔτυχε ἐπιμελημένης ἀγωγῆς ἀπὸ τὸν πατέρα του Σέργιο, ποὺ ἦταν ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τοῦ ἄραβα χαλίφη Ἀβδοὺλ Μελὶκ τοῦ Α'. Δάσκαλός του ἦταν κάποιος πολυμαθὴς καὶ εὐσεβέστατος μοναχός, ποὺ ὀνομαζόταν Κοσμᾶς καὶ ἦταν ἀπὸ τὴ Σικελία. Ὁ Σικελὸς μοναχὸς πράγματι, ἐκπαίδευσε τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν θετό του ἀδελφὸ Κοσμᾶ τὸν Μελῳδό, ἄριστα σ' ὅλους τοὺς κλάδους τῆς γνώσης.

     Ὅταν πέθανε ὁ Σέργιος, ὁ γιός του Ἰωάννης, διορίστηκε χωρὶς νὰ τὸ θέλει, πρωτοσύμβουλος τοῦ χαλίφη Βελιδᾶ (705 - 715). Ἀργότερα, ὅταν ὁ χαλίφης Ὀμὰρ ὁ Β' ἐξήγειρε διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν, ὁ Ἰωάννης μαζὶ μὲ τὸν θετό του ἀδελφὸ Κοσμᾶ (τὸν ἔπειτα ἐπίσκοπο Μαϊουμᾶ), ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Δαμασκὸ καὶ πῆγαν στὴν Ἱερουσαλήμ. Ἐκεῖ ὁ Ἰωάννης ἔγινε μοναχὸς στὴν περίφημη Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα, ὅπου ἔμεινε σ' ὅλη του τὴν ζωή, μελετώντας καὶ συγγράφοντας.

     Στὸ διωγμὸ κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων, ἐπὶ Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου (726), πῆρε ἐνεργὸ μέρος. Καὶ ἐξαπέλυσε κατὰ τοῦ ἀσεβοῦς αὐτοκράτορα, τοὺς τρεῖς γνωστοὺς λόγους ὑπὲρ τῶν ἁγίων εἰκόνων, πράγμα ποὺ θορύβησε τὸν Λέοντα.

     Ὁ Ἰωάννης κατανάλωσε ὅλη του τὴν ζωὴ γιὰ τὴ δόξα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄφησε σὲ μᾶς θησαυροὺς ἀνυπολόγιστης ἀξίας. Ἔζησε μὲ ὁσιότητα πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια καὶ κοιμήθηκε εἰρηνικὰ τὸ 749. Τάφηκε στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα.

     Ἀπό τό https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1351/sxsaintinfo.aspx