Θαυματουργές Εἰκόνες Ἁγίου Ὅρους

Παναγία Γαλακτοτροφοῦσα - Ἱερά Μονή Χιλανδαριου

2015-10-30 14:56
     Ἡ εἰκόνα της, πάντα σύμφωνα μέ προφορικές παραδόσεις πού βρίσκονται στή Μονή Χιλιανδαρίου, βρισκόταν στή Λαύρα τοῦ Ὅσιου Σάββα τοῦ Ἠγιασμένου. Πρίν πεθάνει ὁ Ὅσιος Σάββας εἶπε σ' αὐτούς πού ἦταν γύρω ἀπό τό κρεβάτι του, ὅτι κάποτε θά ἐπισκεφθεῖ τή Λαύρα κάποιο βασιλοπαίδι,...

Παναγία Κτιτόρισσα ἤ Βηματάρισσα - Ἱερά Μονή Βατοπεδίου

2015-10-30 14:32
     Ὅταν κάποτε ἔγινε ἐπιδρομή τῶν Ἀράβων στή μονή, ὁ ἱεροδιάκονος καί βηματάρης (ἐπιμελητής τοῦ ἱεροῦ βήματος καί συνεπῶς, ὑπεύθυνος γιά τά ἅγια λείψανα καί λοιπά κειμήλια πού φυλάσσονται ἐκεῖ) πρόλαβε καί ἔκρυψε μέσα στό φρεάτιο τῆς Ἁγίας Τράπεζας(Ἀρχαϊκό χωνευτήρι) μία...

Παναγία Κουκουζέλισα - Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

2015-10-30 14:27
     Μπροστά σ' αὐτήν  τήν εἰκόνα τελοῦνταν ἀπό πολύ παλιά στή Λαύρα ἡ ἀγρυπνία τοῦ Σαββάτου τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου. Μετά τό τέλος λοιπόν αὐτῆς τῆς ἀγρυπνίας καί ἀπέναντι ἄπ/ αὐτήν τήν εἰκόνα συνέβη μία φορά νά ἔχει ἀποκοιμηθεῖ ἐλαφρά στό στασίδι τοῦ ὁ κουρασμένος πρωτοψάλτης...

Παναγία Ἐπακούουσα - Ἱερά Μονή Ζωγράφου

2015-10-30 14:24
     Ὅταν ὁ ὅσιος Κοσμᾶς ὁ Ζωγραφίτης, ἀναχωρητής πού ἤκμασε γύρω στά τέλη τοῦ ΙΓ' καί τίς ἀρχές τοῦ ΙΔ' αἰώνα, βρισκόταν ἀκόμη στό κοινόβιο, συνέβει κάποτε νά βρεθεῖ μόνος μέσα στό ναό καί νά στραφεῖ πρός τήν ἐν λόγω εἰκόνα μέ ἐγκάρδια προσευχή λέγοντας: "Ὑπεραγία Θεοτόκε...

Παναγία Ἐλαιοβρύτισσα - Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

2015-10-30 14:18
     Βρίσκεται στό «δοχεῖο» (ἀποθήκη ὑγρῶν: λαδιοῦ, κρασιοῦ) τῆς μονῆς Βατοπεδίου καί διηγοῦνται τό ἑξῆς θαῦμα γι' αὐτήν: Ὅταν κάποτε ὁ ὄδιος Γεννάδιος ὁ Βατοπεδινος ἔχοντας τό διακόνημα τοῦ "δοχειάρη" γνωστοποίησς στόν ἡγούμενο ὅτι τό λάδι εἶχε τελειώσει καί θά ἔπρεπε νά...

Παναγία Γερόντισσα - Ἱερά Μονή Παντοκράτορος

2015-10-30 14:11
     H Ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς "Γερόντισσας" βρίσκεται στήν I.M. Παντοκράτορος καί εἶναι ἡ ἐφέστια εἰκόνα τῆς Μονῆς. H παράδοση ἀναφέρει ὅτι εἶναι δῶρο τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου A' τοῦ Κομνηνοῦ πρός τό μοναστήρι.H εἰκόνα ἀποτελεῖ ἀντίγραφο τῆς ψηφιδωτῆς εἰκόνας τῆς...

Παναγία Μυροβλύτισσα - Ἱερά Μονή Διονυσίου

2015-10-30 13:35
     Σύμφωνα μέ ἐπιγραφή πού βρίσκεται σέ ἀσημένια πλάκα στό πίσω μέρος της, ἡ εἰκόνα αὐτή δωρήθηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ἀλέξιο Κομνηνό στόν ὅσιο Διονύσιο κτίτορα τῆς μονῆς κατά τήν ἐπίσκεψή του στήν Τραπεζούντα, εἶναι δέ ἐκείνη μέ τήν ὁποία ὁ Πατριάρχης Σέργιος στά τείχη τῆς...

Παναγία Μυροβλύτισσα - Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου

2015-10-30 13:31
     Ἡ θαυματουργή αὐτή εἰκόνα τῆς Θεοτόκου βρισκόταν σέ κάποιο φημισμένο μοναστήρι τῆς Κωνσταντινούπολης πού λεγόταν τοῦ Μυρελαίου. Ἀπό ἐκεῖ τήν ἔφερε στό Ἅγιον Ὅρος ὁ ἅγιος Παῦλος ὁ Ξηροποταμηνός καί τήν ἀφιέρωσε στή δεύτερη μονή τήν ὁποία ἵδρυσε (μετά τήν Ξηροποτάμου) καί πού...

Παναγία Παλαιολογίνα - Ἱερά Μονή Γρηγορίου

2015-10-30 13:28
     Ἡ παράδοση ἀποδίδει πολλά θαύματα στήν ἐν λόγω εἰκόνα, καθώς ἀναφέρουν παλαιότεροι πατέρες τῆς μονῆς. Τό σπουδαιότερο εἶναι τό γεγονός ὅτι κατά τήν πυρκαϊά τοῦ 1762, τότε πού ὁλόκληρο τό Καθολικό της μονῆς ἔγινε παρανάλωμα τοῦ πυρός χωρίς νά διασωθεῖ τίποτε, μόνο ἡ εἰκόνα...

Παναγία Οἰκονόμισσα - Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

2015-10-30 13:24
     Ἡ εἰκόνα αὐτή ζωγραφίστηκε σέ ἀνάμνηση τῶν λόγων  τῆς Θεοτόκου πρός τόν ἱδρυτή τῆς Λαύρας ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη, ὅτι αὐτή θά εἶναι ἐκείνη πού θά μεριμνᾶ στό ἑξῆς γιά τήν ὑλική συντήρηση τῆς μονῆς καί νά μήν ὀνομάζεται ἄλλος "οἰκονόμος" στή Λαύρα, γιατί αὐτή θά...
<< 1 | 2 | 3 >>

Θαυματουργές Εἰκόνες Ἁγίου Ὅρους

     Τό Ἅγιον Ὅρος εἶναι γνωστό ὡς τό «Περιβόλι τῆς Παναγίας». Ὡς ὁ κατ' ἐξοχήν τόπος πού τιμᾶται, πού ἐμφανίζεται, πού ἐνεργεῖ καί ἀναπαύεται τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὡς «ὁ νοητός της Θεοτόκου καί ὡραῖος Παράδεισος». Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τό Ἅγιον Ὅρος δόθηκε ὡς κλῆρος στήν Παναγία ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο: «Ἔστω ὁ τόπος οὗτος κλῆρος σόν καί περιβόλαιον σόν καί Παράδεισος, ἔτι δέ λιμήν σωτήριος τῶν θελόντων σωθῆναι».. Ἐνῶ ἡ πρώτη Εὕα ἔπεσε στόν ἀρχέγονο παράδεισο, ἡ δεύτερη Εὕα, ὡς Μητέρα τοῦ δεύτερου Ἀδάμ, ξεδιπλώνει, τή χάρη τῶν ὀνομάτων τῆς μέσα στό νέο παράδεισο τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ἡ Κυρία τῶν ἀγγέλων ἐμφανίζεται ὡς Κυρία τοῦ ἀγγελικοῦ τάγματος τῶν μοναχῶν. Ἡ Κεχαριτωμένη φανερώνει τίς χάριτες πού ἀπορρέουν ἀπό τή χάρη της, μέσα ἀπό εἰκόνες, προσκυνήματα, εὐλογημένες ἀθωνικές γωνιές, γεγονότα τῆς ζωῆς, προσδοκώμενες ἀνταποκρίσεις σέ αἰτήματα, ἀνέλπιστες ἀπαντήσεις σέ δοξολογικά ξεσπάσματα, ἐμφανίσεις σέ ἐξαγιασμένους ἀσκητές, μέσα στή κατάνυξη τοῦ κελιοῦ ἤ στήν λαμπρότητα τοῦ ναοῦ. Παντοῦ καί πάντοτε, σέ κάθε τόπο καί σέ κάθε σημεῖο, ἐλλοχεύει μία ἀνεπανάληπτη ἀφορμή, μία μοναδική εὐκαιρία νά ζήσει
κανείς τό ἀγκάλιασμα τῆς Θεοτόκου. Δέν ὑπάρχει ἴσως ἁγιορείτης μοναχός πού νά μή ζεῖ τήν Παναγία ὡς Παναγία του, ὡς κύρια καί πρώτη προσφυγή του, ὡς ἀμετάθετο ἐλπίδα, ἀσφάλεια καί προστασία του, ὡς πρέσβειρα καί μητέρα του, ὡς πλησίον καί μόνιμο σύντροφό του, ὡς ἐναγκαλιστῆ τῶν πληγῶν καί ἀνάδοχο τῶν δοκιμασιῶν του. Κάθε ψάλτης ἀπό τό «Ἄξιόν ἐστι» θά ἀρχίσει τά μαθήματά του καί μέ αὐτό θά ἀποδώσει τήν καλύτερη τέχνη του. Κάθε ἁγιογράφος ἤ ξυλογλύπτης, τά πρῶτα καί καλύτερα ἔργα πού θά φιλοτεχνήσει θά ἀπεικονίζουν τό θεομητορικό πρόσωπο. Κάθε ἡσυχαστής σέ αὐτή
θά καταθέσει τή θερμοτερη προσευχή του. Κάθε μοναστήρι μία δική της εἰκόνα θά περιβάλλει μέ τό ἀπαύγασμα τῆς εὐλάβειάς του. Γεγονότα ἱστορικά, ἀνάγκες καθημερινές, ζωντανά θαύματα, περιστατικά καί συγκυρίες, ἰδιώματα θεομητορικά ἀποτυπώνονται σέ κάθε εἰκόνα πού κοσμεῖ μέ τήν καλλιτεχνική ὀμορφιά της καί παρηγορεῖ μέ τήν παρουσία τῆς κάθε μονή τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ἔτσι, ἐκτός ἀπό τήν Παναγία τοῦ «Ἄξιόν ἐστι» στό Πρωτάτο ἤ τήν Πορταΐτισσα στή Μονή Ἰβήρων, ἔχουμε τήν Παναγία τοῦ Ἀκάθιστου στή Μονή Διονυσίου, τή Μυροβλύτισσα στή Μονή Ἁγίου Παύλου, τήν Τριχεροῦσα στό
Χιλανδάρι, τή Γοργοϋπήκοο στή Δοχειαρίου, τήν Ὁδηγήτρια στήν Ξενοφῶντος, τήν Παραμυθία στό Βατοπαίδι, τή Γλυκοφιλούσα στή Φιλόθεου καί πλῆθος ἄλλων.

                                                                 Νικολάου, Μητροπολίτου Μεσογαίας

            - Πηγή: https://www.monastiriaka.gr/index.php?cat=61862#sthash.XJ7hyD5e.dpuf