Παναγία Ὁδηγήτρια - Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος

2015-10-30 15:24


     Ἡ εἰκόνα αὐτή βρισκόταν ἀπό πολύ παλιά στό καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου στόν κίονα τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ.Τό 1730 ὅμως ἐξαφανίστηκε ξαφνικά ἀπό τή θέση της, ἐνῶ οἱ πύλες τοῦ ναοῦ ἦταν κλειδωμένες, καί βρέθηκε στήν Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος. Ὅλοι νόμισαν ὅτι κάποιος τήν εἶχε κλέψει κρυφά καί ἔτσι ἡ εἰκόνα μεταφέρθηκε πίσω στή θέση της, ἐνῶ οἱ Βατοπεδινοί πατέρες ἔλαβαν αὐστηρότατα μέτρα ἀσφαλείας καί σφράγισαν τόν ναό.Σέ λίγη ὅμως ὥρα, ὅταν ἀνοίχτηκε ἡ ἐκκλησία γιά τήν ἀκολουθία, ἡ εἰκόνα ἔλειπε καί πάλι ἀπό τή θέση της καί πολύ σύντομα ἔφτανε εἴδηση ἀπό τήν Μονή τοῦ Ξενοφῶντος ὅτι βρέθηκε καί πάλι στήν ἀντίστοιχη θέση τοῦ ἐκεῖ καθολικοῦ.Οἱ Βατοπεδινοί πείσθηκαν γιά τό θαῦμα καί ἀποφάσισαν νά μήν ἀντισταθοῦν ἄλλο στή θέληση τῆς Θεομήτορος. Ἔτρεξαν στή Μονή Ξενοφῶντος γιά νά προσκυνήσουν τήν Ὁδηγήτρια καί γιά πολύ καιρό τῆς ἔστελναν λάδι καί κερί στήν νέα της κατοικία.
                                    - Πηγή: https://www.monastiriaka.gr/index.php?newsid=31690#sthash.MK39VJOW.dpuf