Σατανισμός

     Ἔνα  θέμα  πού δυστυχώς  τά  τελευταία  χρόνια  ἔχει  ἀρχισει νά  ἀποκτά  τεράστιες  διαστάσεις,  ὄχι  μόνο στις  χώρες  της  Δυσεως  ἀλλά  καί  στή δική  μας,  εἴναι  τό  θέμα  τού  Σατανισμοῦ. '0 Σατανισμός δέν εἶναι ἁπλῶς μία  αἵρεση πού ἀπομακρύνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τό Θεό, ἀλλά ἕνα κίνημα καί ἕνας τρόπος ζωῆς ποῦ διαστρέφει τελείως τήν ἀνθρώπινη φύση  καί  δαιμονοποιεῖ τόν ἄνθρωπο. Ἤδη στίς χῶρες τῆς Δύσεως οἱ
τόποι λατρείας ποῦ εἶναι ἀφιερωμένοι στή λατρεία τοῦ Σατανά ξεφυτρώνουν  σάν μανιτάρια. 

     Τραγικά  θύματα τῆς πραγματικῆς αὐτῆς μάστιγας  εἶναι οἱ νέοι ἄνθρωποι, πού  πελαγωμένοι σ' ἕναν κόσμο, στόν ὁποῖο ἡ ἐμπιστοσύνη στούς ἄλλους εἶναι δύσκολη, ὁ ἀνταγωνισμός πρῶτος κανόνας τῆς ζωῆς καί ἰδανικό τό χρῆμα καί τό βόλεμα, νομίζουν ὅτι βρίσκουν στό σατανισμό ἀσφάλεια, σιγουριά καί τή δύναμη ἐκείνη πού  θά  τούς δώσει τά ἀπαραίτητα ἐφόδια γιά νά ἀντεπεξέλθουν στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Καί τελικά ἀντί! τῆς εὐτυχίας συναντoύν τή δυστυχία, ἀντί τῆς ἐλευθερίας τή χειρότερη ὑποδούλωση, ἀντί τῆς ζωῆς τό θάνατο.
     https://www.inagiounikolaoutouneou.gr/apps/gr/spag/3_1286899420.html

Σατανισμός/Νεοσατανισμός

Ἀποκρυφισμὸς

2016-04-02 13:54
     Ὁ Ἀποκρυφισμὸς ἔχει σχέση μὲ τὸ «ἀπόκρυφο», τὸ κρυμμένο, τὸ μυστικό, αὐτὸ ποὺ δὲν ἀποκαλύπτεται ἄμεσα. Μὲ αὐτὸν τὸν ὄρο προσδιορίζονται σήμερα ἀνορθολογικὰ φαινόμενα, πρακτικὲς ποὺ θεμελιώνονται στὴν ἐπίκληση ὀντοτήτων, μυστικῶν ἢ ἐξωσυμπαντικῶν δυνάμεων καὶ ποὺ μποροῦν νὰ...

Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ (Church of Satan), Anton Szandor LaVey

2014-09-09 08:55
     π. Αντωνίου Ἀλεβιζόπουλου      Ἡ ὁμάδα αὐτή προσδιορίζει οὐσιαστικά τό χῶρο τοῦ νεοσατανισμοῦ. Γί αὐτό καί θεωροῦμε ἀπαραίτητο νά ἀναφερθοῦμε διεξοδικότερα σ' αὐτή!1. Ἱστορικά στοιχεῖα     Σύμφωνα μέ τήν ἄποψη τοῦ Massimo...

Πῶς οἱ σατανιστές χρησιμοποιοῦν τήν Ἁγία Γραφή

2014-09-09 08:40
π.Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου, ΔΡ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΡ.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ     Ἡ πλύση ἐγκεφάλου. Ἀπό τρεῖς ἕως ἔξι μῆνες κρατάει ἡ «πλύση ἐγκεφάλου». Κι ὅταν ὁ ἔφηβος δείχνει «ὥριμος», τόν πηγαίνουν στό «μαῦρο» ναό. Τόν δέχονται μέ ἀνοιχτές ἀγκαλιές, τοῦ προσφέρουν καφέ καί ἀναψυκτικά. Ὅλα αὐτά γιά νά...

Σχετίζεται ὁ Νεοπαγανισμός μέ τόν Νεοσατανισμό;

2014-08-04 21:59
      Τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου- Καθηγητοῦ.        Ὁ σύγχρονος κόσμος βρίσκεται κυριολεκτικά βουτηγμένος σέ μία ἀπίστευτη κατάσταση πνευματικῆς κατάπτωσης. Ἡ πνευματικότητα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου εἶναι συνώνυμη μέ τόν...

Νέο - Σατανισμός

2014-08-04 21:57
Ἱστορία - Διδασκαλία - Συμβόλαιο μὲ τὸ διάβολο - Σατανιστικὲς ἐκκλησίες              π.Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου                Ὁ σύγχρονος σατανισμὸς ἔχει τὶς...

Ποιός εἶναι ὁ Σατανισμὸς

2014-08-04 21:55
        Α) Ἡ ταυτότητά του        Ὁ Σατανισμὸς διεθνῶς θεωρεῖται ὡς «καταστροφικὴ λατρεία». Εἶναι ἡ λατρεία τοῦ Σατανᾶ ὁ ὁποῖος, στὶς διάφορες μορφὲς τοῦ σατανισμοῦ, δὲν κατανοεῖται μὲ ἑνιαῖο τρόπο. Ὁ σατανισμὸς ξεκινᾶ μὲ τὴ...

Σατανισμὸς

2014-08-04 21:53
             Μητροπολίτου Χὸνγκ Κὸνγκ Νεκταρίου  Τσίλη             Ἕνα θέμα ποὺ δυστυχῶς τὰ τελευταία χρόνια ἔχει ἀρχίσει νὰ ἀποκτᾶ τεράστιες διαστάσεις, ὄχι μόνο στὶς...