Τὸ χτύπημα τῆς θύρας τοῦ Παραδείσου.

2018-10-22 20:18

     Στὸ χτύπημα τῆς θύρας τοῦ Παραδείσου βαριὰ ἀντήχησε ἡ ἐρώτηση: 

     - Ποιὸς εἶναι;  ρώτησε ἀπὸ μέσα ὁ Χριστὸς.

     - ΕΓΩ! Ἀπάντησε ὁ ἀσκητὴς.

     Ἡ πόρτα ἔμεινε κλειστή. Καμιὰ φωνὴ ἀπὸ πουθενά. Ἔφυγε πάλι γιὰ τὴν ἔρημο.... Ὑποβλήθηκε σὲ νέες πνευματικὲς ἀσκήσεις καὶ ξαναγύρισε. 

     Χτύπησε τὴν πόρτα πάλι... καὶ στὸ ἐρώτημα "ποιὸς εἴναι" αὐτὴ τὴ φορὰ ἀπάντησε:

     -ΕΣΥ!  ....Ἡ πόρτα ἄνοιξε διάπλατα. Εἶχε ἀνακαλύψει ποιὸ ἦταν ἐκεῖνο ποὺ τὴν κρατοῦσε κλειστή.
     Ἦταν τὸ ΕΓΩ τοῦ ἐγωιστῆ ἀνθρώπου ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀντικατασταθεῖ,  μὲ τὸ ΕΣΥ τοῦ Χριστοῦ.....