Πρὸς τοὺς ἐνορίτες τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βονίτσης

2020-03-30 12:49


Πρὸς τοὺς ἐνορίτες τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βονίτσης

Τῇ 30Μαρτίου 2020

     Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

     ἐπικοινωνῶ μαζί σας, μὲ αὐτὸν τὸν ἀδόκιμο ἴσως τρόπο, προκειμένου νὰ σᾶς ἐνισχύσω, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ  ἐνισχυθῶ καὶ ἐγώ, μπροστὰ σὲ αὐτὸν τὸν πειρασμὸ, ποὺ ἐπέτρεψε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας, γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα.

     Εἶναι δύσκολο κάποιος νὰ αἰτιολογήσει τὸ γιατί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει... Τὸ ζητούμενο γιὰ ὅλους μας εἶναι νὰ μὴν κλονιστεῖ ἡ πίστη μας.... Μὴ γένοιτο ἀδελφοί μου... Νὰ δυναμώσει ἡ πίστη μας... νὰ δυναμώσει καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἡ προσευχή μας.... Ἔχουμε μεγάλους Ἁγίους, προστάτες καὶ πρεσβευτὲς ὑπὲρ ἠμῶν πρὸς τὸν οἰκτίρμονα Θεό, στὴν ἐνορία μας... Τὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν ἐν Βουνένοις, τὸν πολιοῦχο τοῦ χωριοῦ μας, ποὺ τόσες φορὲς μᾶς ἔχει προστατέψει, τὸν Ἅγιο Μύρωνα, τὸν Ἅγιο Βλάσιο τὸν ἐν Σκλαβαίνοις καὶ τοὺς συνασκητές του, τὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν Καρσλίδη, τὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν Ἰατρό, ποὺ τόσο πολὺ προστατεύει τοὺς ἀσθενεῖς, τὶς τρεῖς Ἁγίες μητέρες τῶν τριῶν ἱεραρχῶν καὶ τὴν Ἁγία Σοφία τῆς Κλεισούρας ὅπου καὶ ἔχουμε ἀφιερώσει τὸ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ μας παρεκκλήσιο... καὶ φυσικὰ ὅλους τους Ἁγίους της Ἐκκλησίας μας... φωτεινὰ παραδείγματα... ὅλοι διὰ τοῦ πειρασμοῦ ἔφτασαν στὸν ἁγιασμό τους... ἂς μὴν ἀποθαρρυνόμαστε λοιπόν...

     Κλείνοντας νὰ βεβαιώσω τὴν ἀγάπη σας, ὅτι προσεύχομαι γιὰ ὅλους σας... ὅλα τὸ ὀνόματα πού μου ἔχετε δώσει κατὰ καιρούς, διαβάζονται σὲ ὅλες τὶς ἀκολουθίες, ἀνεξαιρέτως  .... Καὶ ἐσεῖς ἀπὸ τὸ σπίτι σας νὰ προσεύχεστε... νὰ κάνετε κομποσχοίνι, ὥστε ὁ Θεὸς νὰ ἄρει τὸ συντομότερο δυνατὸ τὴ δοκιμασία αὐτὴ καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε ὅλοι μαζὶ στὶς ἐκκλησίες μας, ὡς σῶμα Χριστοῦ ποὺ εἴμαστε...

     Τέλος σᾶς ζητῶ, μεταξὺ τῶν ἄλλων, νὰ προσεύχεστε καὶ γιὰ τὴν ἀναξιότητά μου, ὥστε νὰ ἐνισχύει ὁ καλὸς Θεὸς καὶ ἐμένα σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ δοκιμασία...

     Ὁ Θεός, ἡ Παναγία καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι μαζί μας...


Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ

π. Ἀλέξανδρος Διγενὴς