Παναγία Γλυκοφιλούσα - Ἱερά Μονή Φιλοθέου

2015-10-30 20:01


     Ὅπως ἡ Πορταΐτισσα ἔτσι καί ἡ Γλυκοφιλούσα εἶναι ἀπό τίς εἰκόνες ἐκεῖνες πού διασώθηκαν ἀπό τήν εἰκονομαχία καί μεταφέρθηκαν θαυματουργικά στόν Ἀθω. Ἦταν κτῆμα τῆς Βικτωρίας, εὐσεβοῦς συζύγου τοῦ εἰκονομάχου συγκλητικοῦ Συμεών, ἡ ὁποία, γιά νά μήν τήν παραδώση, τήν ἔριξε στή θάλασσα. Ἡ εἰκόνα πλέοντας ὄρθια στά κύματα ἔφθασε στόν ἀρσανά τῆς Μονῆς Φιλόθεου, ὅπου παρελήφθη μέ πολλή τιμή καί χαρά ἀπό τόν ἡγούμενο καί τούς πατέρες τῆς Μονῆς, πού εἶχαν εἰδοποιηθῆ μέ ἀποκάλυψη τῆς Θεοτόκου. Στό σημεῖο τῆς ἀκτῆς, ὅπου ἀπέθεσαν τήν εἰκόνα ἀνέβλυσε ἁγίασμα. Ἐκεῖ κάθε χρόνο τήν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου γίνεται λιτανεία καί ἁγιασμός.

     Πολλά εἶναι τά θαύματα τῆς Γλυκοφιλούσης. Τό 1713 ἀπάντησε στίς προσευχές τοῦ εὐλαβοῦς ἐκκλησιάρχη Ἰωαννικίου, πού παρεπονεῖτο γιά τήν ἔνδεια τοῦ μοναστηρίου,διαβεβαιώνοντας τόν ὅτι αὐτή ἔχει τήν πρόνοια γιά τίς ὑλικές ἀνάγκες τῆς Μονῆς.
     Τό 1800 ἔσωσε ἕναν προσκυνητή πού ἔπεσε κάτω ἀπό τόν ξενώνα, πού βρισκόταν στόν τρίτο ὄροφο. Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀμφιπρόσωπη μέ τήν Σταύρωση στό πίσω μέρος καί βρίσκεται στόν κίονα τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ τοῦ καθολικοῦ.
                                 - Πηγή: https://www.monastiriaka.gr/index.php?newsid=79226#sthash.7SiLLhPm.dpuf