Παναγία Φοβερά Προστασία - Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου

2015-10-30 15:44


     Αὐτή ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἦταν τό μόνο ἀντικείμενο πού σώθηκε ἀπό μία φοβερή πυρκαϊά, ἡ ὁποία κατέστρεψε ὁλόκληρο, ἕνα μετόχι τῆς μονῆς στήν Κρήτη. Μεταφέρθηκε στή μονή, ὅπου ἐξακολουθεῖ νά ἐπιτελεῖ πολλά θαύματα, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπό τούς πατέρες τῆς μονῆς καί τούς προσκυνητές. Σέ πρόσφατη πυρκαϊά τοῦ δάσους τῆς μονῆς, οἱ μοναχοί ἔτρεξαν ἐπί τόπου μέ τήν εἰκόνα καί σέ λίγο ραγδαία βροχή σταμάτησε τήν καταστροφή.
     Βρίσκεται στό τέμπλο παρεκκλησίου τοῦ Καθολικοῦ καί τήν Τρίτη της Διακαινησίνου λιτανεύεται ἀπό τό μοναστήρι στό Πρωτάτο, ὅπου ἀνταποδίδει τήν ἐπίσκεψη τοῦ "Ἄξιον Ἐστίν", πού ἔχει γίνει τήν προηγούμενη μέρα στό Κουτλουμούσι.
                                              Πηγή: https://www.monastiriaka.gr/index.php?newsid=49942#sthash.zXK23Fje.dpuf