Παναγία Ἀντιφωνήτρια - Ἱερά Μονή Κωσταμονίτου

2015-10-30 14:59


     Κατά τούς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου, τό ἔτος 1020, ἡ ἁγία εἰκόνα τῆς Ἀντιφωνήτριας ἔκανε τό ἀκόλουθο θαῦμα στήν Μονή Κωσταμονίτου.Κατά τήν πρώτη του μηνός Αὐγούστου κατά τήν ὁποία ἑορτάζει ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας τήν Πρόοδο τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὁ τότε ἐκκλησιάρχης τῆς μονῆς ὀνόματι Ἀγάθων, ἦταν πολύ λυπημένος γιατί ἡ μονή ἐστερεῖτο τά ἀναγκαία πρός εὐπρέπεια καί φωτοχυσία τῆς ἐκκλησίας. Ἦταν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Στεφάνου, πολιούχου τῆς μονῆς καί εὐρισκόμενος σέ τέτοια θλίψη παρακαλοῦσε τή Θεοτόκο μέ θερμά δάκρυα, γονατισμένος μπροστά στήν ἁγία της Εἰκόνα ὅλη νύχτα. Νηστικός καί κουρασμένος καθώς ἦταν, ἀποκοιμήθηκε γιά λίγο καί ἀμέσως ἦλθε σέ ἔκσταση καί ἀκούει φωνή ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Ἀντιφωνήτριας πού τοῦ ἔλεγε νά μήν λυπᾶται καί στεναχωρεῖται, γιατί αὐτή φροντίζει γιά κάθε πράγμα στό Ἅγιον Ὅρος.Πραγματικά πρός διαβεβαίωση τῶν λεγομένων, τό πιθάρι τῆς ἐκκλησίας γέμισε ἀπό λάδι καθώς καί τά ὑπόλοιπα δοχεῖα τῆς μονῆς ἀπό τά ἀναγκαία πρός τό ζῆν. Ὅταν τά ἄκουσε αὐτά ὁ Ἀγάθων ξύπνησε χαρούμενος θαυμάζοντας γιά τήν ὅραση.
     Ἀμέσως ἔφυγε καί πῆγε στό ναό. Ὅταν διαπίστωσε ὅτι τό πιθάρι τοῦ λαδιοῦ ἦταν γεμάτο. Ἐξεπλάγην καί κήρυξε μεγαλόφωνα σέ ὅλους τους ἀδελφούς τό θαῦμα.
     Πραγματικά πρός διαβεβαίωση τῶν λεγομένων, τό πιθάρι τῆς ἐκκλησίας γέμισε ἀπό λάδι καθώς καί τά ὑπόλοιπα δοχεῖα τῆς μονῆς ἀπό τά ἀναγκαία πρός τό ζῆν. Ὅταν τά ἄκουσε αὐτά ὁ Ἀγάθων ξύπνησε χαρούμενος θαυμάζοντας γιά τήν ὅραση. Ἀμέσως ἔφυγε καί πῆγε στό ναό. Ὅταν διαπίστωσε ὅτι τό πιθάρι τοῦ λαδιοῦ ἦταν γεμάτο. Ἐξεπλάγην καί κήρυξε μεγαλόφωνα σέ ὅλους τους ἀδελφούς τό θαῦμα.
                                       - Πηγή: https://www.monastiriaka.gr/index.php?newsid=44846#sthash.bkKOZu4V.dpuf