Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός στην ενορία μας

2020-06-23 13:48

     Ανακοινώνεται ότι άλλη μια ευλογία επιφύλαξε στην ενορία μας η αγάπη του Θεού. Από την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020, όπου και θα τεθεί για πρώτη φορά προς προσκύνηση των πιστών, θα υπάρχει προς ευλογία των ενοριτών μας και όλου του κόσμου, απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικηφόρου του λεπρού.

     Η ενορία μας πολλές ευχαριστίες οφείλει στον λίαν αγαπητό αδελφό και συλλειτουργό π. Διονύσιο, η αγάπη του όποιου και μας προσέφερε την ως άνω ευλογία... Να ευχηθούμε ο Άγιος Νικηφόρος να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ αυτού και της ευλογημένης οικογένειάς του και ο Θεός να τον χαριτώνει πάντοτε....