Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες Λάμπρος, Θεόδωρος καὶ ἕτερος ἀνώνυμος

2015-11-16 17:43

Άγιοι Λάμπρος, Θεόδωρος και έτερος Ανώνυμος οι Νεομάρτυρες που μαρτύρησαν στο Βραχώρι

     Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες Λάμπρος, Θεόδωρος καὶ ἕτερος ἀνώνυμος. Καὶ οἱ τρεῖς εἶναι γόνοι τῆς Πελοποννήσου, ὅμως γιὰ λόγους ἐπαγγελματικοὺς ἐγκαταστάθηκαν στὰ Ἰωάννινα. Μὲ τὴν πάροδο τῶν ἐτῶν ἀποφάσισαν νὰ πᾶνε στὴν πατρίδα τοὺς τὸν Μοριά, ἔτσι ξεκίνησαν καὶ πρῶτα ἔφθασαν στὸ Ἀγρίνιο. Ὅμως γιὰ νὰ τὸ προσπεράσουν, ἔπρεπε νὰ πληρώσουν φόρους στοὺς Τούρκους, γιὰ νὰ μὴν πληρώσουν μεταμφιέζονται σὲ Τούρκους καὶ τὰ καταφέρνουν. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία τοῦ σχεδίου τοὺς ἀποφασίζουν νὰ διανυκτερεύσουν σὲ ἕνα σπίτι. Ὅμως ἐνῶ αὐτοὶ ξέφυγαν, οἱ Τοῦρκοι ἔστειλαν ἕνα δικό τους νὰ τοὺς βρεῖ γιὰ νὰ ρωτήσει σχετικὰ μὲ τὰ Γιάννενα.Ὁ ἄνθρωπος τοὺς ὅμως, ὅταν ἔφθασε στὸ σπίτι, ποὺ εἶχαν σταματήσει οἱ τρεῖς Μάρτυρες δὲν μπῆκε μέσα. Κάθισε ἀπ'ἔξω καὶ κρυφάκουγε τί ἔλεγαν μέσα οἱ μάρτυρες. Οἱ μάρτυρες ἐκείνη τὴν ὥρα ἔλεγαν πὼς κατόρθωσαν μὲ ἕνα "σελὰμ" νὰ γλιτώσουν τὰ χρήματά τους ἀπὸ τὸ φόρο. Μόλις ὅμως ἄκουσε αὐτὸ ὁ ἀπεσταλμένος κατάλαβε ὅτι ἦταν χριστιανοὶ ποὺ τοὺς ἐξαπάτησαν. Οἱ ἄλλοι Τοῦρκοι ἔτρεξαν σὰν θηρία ἀνήμερα καὶ πῆγαν στὸ σπίτι. Ἅρπαξαν τοὺς μάρτυρες καὶ τοὺς ἔσερναν στοὺς δρόμους. Ἔτσι σέρνοντας καὶ δέρνοντας τοὺς ἔφεραν μπροστὰ στὸ Κριτήριο. Ὕστερα ἀπὸ πέντε μέρες ὁ Κατὴς καὶ ὁ Μουσελίμης ὁ Κωνσταντινουπολίτης συνεφώνησαν νὰ θανατωθοῦν οἱ τρεῖς Μάρτυρες. Τοὺς πῆραν τότε οἱ δήμιοι νὰ τοὺς κρεμάσουν. Τὸν ἕναν τὸν πῆγαν στὸν πλάτανο, ποὺ ἦταν κοντὰ στὸ τζαρσί. Ἐκεῖ πέταξαν στὸν πλάτανο τὴν κρεμάλα. Τὸν ἄλλον, τὸν πῆγαν ἀπ'ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ἐκεῖ τὸν κρέμασαν. Ἴσως στὸν πλάτανο ποὺ ἦταν μπροστὰ στὴν Ἐκκλησία στὸν ὁποῖο ἐμαρτύρησε μετὰ 40 χρόνια ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐν Βραχωρίω ἀθλήσας. Τὸν τρίτον Μάρτυρα τὸν πῆγαν στὴν ἄκρη τῆς πόλεως ἐκεῖ ποὺ μπαίνει ὁ δρόμος μέσα στὴν πολιτεία. Ἔτσι οἱ τρεῖς Νεομάρτυρες ἐτελειώθησαν γενναιόφρονα καὶ μαρτυρικὰ.

Ἀπὸ https://apfilipposgrammatikous.blogspot.gr/2009/11/blog-post_26.html