Γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας

2015-11-05 23:12


     Πνευματικός γόνος τοῦ συγχρόνου Ὁσίου Πατρός Ἰωσήφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ. Κοντά τοῦ ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ἔλαβε σπουδαία πνευματική μόρφωση καί ἄσκηση. Μετά τήν κοίμησή του, ὁ π. Ἐφραίμ δημιουργεῖ τήν δική του συνοδεία καί σύντομα καλεῖται νά ἀναλάβει τήν Ι. Μονή τοῦ Φιλοθέου στό Ἅγιον Ὅρος. Τό κοινόβιο αὐτό γνωρίζει σπουδαία πνευματική ἄνθιση σέ ἐλάχιστα χρόνια καί ἐξ αὐτοῦ ἐπανδρώνονται ἄλλα τρία ἁγιορείτικα Κοινόβια καί Σκῆτες. Ὁ ἀριθμός τῶν γυναικείων Μονῶν πού ἱδρύθηκαν ἤ ἐπανδρώθηκαν ὑπό τήν πνευματική του καθοδήγηση εἶναι πολύ μεγαλύτερος. Αὐτό ὅμως πού τόν ἔχει καταστήσει παγκοσμίως γνωστό εἶναι ἡ μεγάλη πνευματική κίνηση πού ἔχει δημιουργήσει στήν Ἀμερική. Μέ κέντρο τήν Ι. Μονή Ἄγ. Ἀντωνίου στήν Ἀριζόνα ἔχει δημιουργήσει περίπου εἴκοσι μοναστικές ἀδελφότητες μέ σπουδαῖο ἱεραποστολικό ἔργο.

     Ὁ Γέροντας διακατέχεται ἀπό τό χάρισμα τοῦ λόγου. Ἄν καί ὁμιλεῖ πολύ ἁπλά τά λόγια του εἶναι μεστά βαθύτατων πνευματικῶν νοημάτων. Οἱ ὁμιλίες τοῦ εἶναι γιά ὅλους ἕνα σπουδαῖο σχολεῖο ὀρθοδόξου πνευματικότητος.