Βίοι Ἁγίων

2015-11-06 12:53

Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης

Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ πρωτόκλητος

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη

Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος

Ἡ Ἁγία Μεθωδία τῆς Κιμώλου

Ἡ Ἁγία Παρασκευή ἡ Ὁσιομάρτυς

Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων ὁ Μεγαλομάρτυς καί Ἰαματικός

Ἡ Ἁγία Σοφία καί οἱ τρεῖς θυγατέρες τῆς Πίστη, Ἐλπίδα καί Ἀγάπη - 17 Σεπτεμβρίου

Ἡ Ἁγία Μαρίνα

O Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος (27 Μαΐου)

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Θάσου

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια

Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος Σμύρνης

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Εὐλάμπιος καί Εὐλαμπία

Ἡ Ἁγία Ραΐς ἡ Παρθενομάρτυς

Τά Ἅγια Νήπια της Βηθλεέμ

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καρπενήσιος

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἐκ Μονεμβασίας

H Ἁγία Χριστίνα ἡ μεγαλομάρτυς (24 Ἰουλίου)

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς