Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης

2015-11-16 18:07

     Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης γεννήθηκε τὸ πρῶτο μισό του 11ου αἰώνα μ.Χ., πιθανότατα στὸ χωριὸ Καρυὰ τοῦ Νομοῦ Φωκίδας. Εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας στὴ Δωρίδα τῆς Φωκίδας (1077 μ.Χ.).

     Τὸ ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου, σώζεται μέχρι σήμερα σὲ μία δύσβατη ἀλλὰ πανέμορφη θέση βορειοδυτικά της Βαρνάκοβας. Ἔχει διαμορφωθεῖ σὲ ναΰδριο γιὰ νὰ παραμένει γιὰ πάντα τόπος προσευχῆς. Τὸ Ἱερὸ Βῆμα βρίσκεται στὸ βάθος τοῦ σπηλαίου (πρέπει νὰ κατέβης 15 σκαλοπάτια μέχρι τὴν Ἁγία Τράπεζα), ἐνῶ ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ σπηλαίου καὶ πρὸς τὰ ἔξω, εἶναι κτισμένος ὁ κυρίως ναός. Κατὰ θαυμαστὸ τρόπο, ὅταν τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, καθ' ὅλη τὴν διάρκειά της, ἀπὸ τὴν ὀροφὴ τοῦ σπηλαίου στάζει Ἁγίασμα. Ἔξω ἀπὸ τὸ σπήλαιο καὶ δεξιὰ τοῦ ναοῦ, ὑπάρχει μικρὴ δεξαμενή, ποὺ μᾶλλον συγκέντρωνε τὰ νερὰ τῆς βροχῆς. Ἡ θέα εἶναι καταπληκτική, καὶ τὸ τοπίο ὑποβλητικό. Τόπος ἡσυχίας, γαλήνης καὶ ψυχικῆς ἀνατάσεως.

     Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης ἐκοιμήθη τὸ 1111 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
         Ἐραστὴν ἡσυχίας Βαρνακόβης τὸν κτίτορα, τὸν λαμπρὸν φανὸν εὐσεβείας, καὶ ἀζύγων κοσμήτορα, Ἀρσένιον τιμήσωμεν πιστοί, μιμούμενοι αὐτοῦ τὴν ἀκραιφνῆ, πρὸς τὸν Κύριον ἀγάπην, καὶ μελιχροῖς τοῖς ὕμνοις ἐκβοήσωμεν· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ σὲ ἀκέστορα θερμόν, πιστοῖς δωρήσαντι.

Μεγαλυνάριον
        Χαίροις ὁ νηστείαις καὶ προσευχαῖς, ὕψος προσεγγίσας, δυσαντίβλεπτον ἀρετῶν, χαίροις Βαρνακόβης, τῆς περιδόξου μάνδρας, θειότατος δομήτωρ, μάκαρ Ἀρσένιε.

Ἀπο το https://www.saint.gr/4084/saint.aspx