Ὁ Ἁγιασμός γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν κατηχητικῶν μας σχολείων

2019-11-02 18:22

     Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωὶ τῆς 13ης Ὀκτωβρίου, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς ἐνορίας μας, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν κατηχητικῶν μας σχολείων.

     Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ, οἱ Κατηχητὲς τόνισαν τὴν ἀναγκαιότητα ὥστε ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ χωριοῦ μας νὰ παρακολουθοῦν τὰ μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν μας καὶ νὰ μετέχουν στὴ δράση τῆς ἐνορίας μας ὡς ἐνεργὰ μέλη.

     Στὸ τέλος μοιράστηκαν σὲ ὅλους κεράσματα ποὺ προσέφεραν μὲ πολὺ ἀγάπη πολλὲς κυρίες τῆς ἐνορία μας.