Ἱστορίες ἀπό τήν Καινή Διαθήκη

2015-11-08 13:24

Ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη

Ἡ παραβολή τοῦ χαμένου προβάτου

Ἡ παραβολή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, μέρος 1ο

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, μέρος 2ο

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μέρος 1ο

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μέρος 2ο  

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μέρος 3ο