Ἱερόν Σαρανταλείτουργον

2019-11-08 13:41

Ἱερὰ Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις Ἁγίου Νικολάου Βονίτσης


Ἀνακοίνωση

     Γίνεται γνωστό ὅτι Θεοῦ θέλοντος θά τελεσθεῖ καί φέτος στήν ἐνορία μας τό Ἱερό Σαρανταλείτουργο (15 Νοεμβρίου - 24 Δεκεμβρίου).

     Ἔτσι ἀπό τίς 8 Νοεμβρίου, ἕως καί τίς 27 Δεκεμβρίου (τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφάνου) θά τελεῖται καθημερινά στήν ἐνορία μας ἡ Θεία Λειτουργία.

     Εἶναι πολύ μεγάλη εὐλογία γιά ὅλους ἡ συμμετοχή μας στό Ἱερό Σαρανταλείτουργο, ἐνῶ ἀποκομίζουμε πολύ μεγάλη πμευματική ὠφέλεια ἀπό τή συμμετοχή στίς καθημερινές Θεῖες λειτουργίες.

     Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης λέει: «Στήν Θεία Λειτουργία τελετουργεῖται ἤ μυστική σχέσις τοῦ πιστοῦ μέ τόν Σωτήρα Χριστόν καί κορυφώνεται στό ὑπέρτατο καί πλέον φρικτό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας, στήν Θεία Εὐχαριστία. Πόσο χαρίζει εὐφροσύνη καί παλμό στήν καρδιά ἤ σκέψις ὅτι ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀποτελοῦν μία πνευματική βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἕνα σῶμα, ἕνα πνεῦμα, ἕνα
κλῆμα μέ πολλά σταφύλια! Σ' ὅλους βασιλεύει ὅ Ἰησοῦς Χριστός καί σ' ὅλους ζεῖ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Θαυμαστή εἶναι ἤ θεία Λειτουργία μέ τήν πλατειά ἐκείνη ἀγάπη, ποῦ ἀγκαλιάζει ὅλο τόν κόσμο, ὄχι μόνο τόν ἐπίγειο ἀλλά καί τόν οὐράνιο».

     Ἄς ὠφεληθοῦμε λοιπόν ἀπό τό μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, τή Θεία Λειτουργία καί νά μετέχουμε φέτος στό Ἱερό Σαρανταλείτουργο.

     Τό πρόγραμμα θά ἔχει ὡς ἑξῆς:

Καθημερινά: 6:00 π.μ - 8:00 π.μ.

Ἑορτές: 7:00 π.μ. - 9:30 π.μ.

Κυριακές: 7:00 π.μ. - 10:00 π.μ.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ