Ἱερὰ Πανήγυρις Ἁγίας Σοφίας τῆς Ποντίας

2020-05-06 12:47


     Ἁπλὰ καὶ λιτά, ὅπως ἄλλωστε ἦταν ὅλη ἡ ζωὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἑόρτασε ἡ ἐνορία μας φέτος τὴ μνήμη τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Ποντίας.

     Ἡ ἐνορία μας ἔχει ἀφιερώσει τὸ νότιο κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στὶς Ἁγίες Μητέρες τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἁγία Σοφία τῆς ἐν Κλεισούρα ἀσκησάσης.

     Ἡ Ἁγία Σοφία, ποὺ μὲ τὴν καθαρὴ καὶ ἁγιασμένη ζωὴ της ἀπέκτησε παρρησία ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ, νὰ πρεσβεύει ὑπὲρ ὅλων ἠμῶν...