Ἡ ἑορτὴ λήξης τῶν κατηχητικῶν σχολείων

2019-11-02 17:54

    

     Πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 30 Ἰουνίου, στὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βονίτσης, ἡ ἑορτὴ λήξης τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῆς ἐνορίας μας γιὰ τὴν φετινὴ χρονιά.

     Ἡ ἑορτὴ ἦταν ἀφιερωμένη στὴν μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ 1922 μ.Χ. Τὸ κύριο μέρος τῆς ἑορτῆς περιελάμβανε τὴν θεατρικὴ παράσταση μὲ τίτλο: «Μία μικρασιάτισσα θυμᾶται», ἐνῶ ἐπίσης ἡ χορωδία τῶν κατηχητικῶν μας τραγούδησαν παραδοσιακὰ καὶ χριστιανικὰ τραγούδια, συνοδευόμενα ἀπὸ τὴν ὀρχήστρα «Δρόμοι καὶ κλίμακες», ἡ ὁποία τὰ μέγιστα συνέβαλε στὴν πραγματοποίηση τῆς ἑορτῆς μας καὶ πολὺ τὴν εὐχαριστοῦμε γιὰ αὐτό.

     Τὰ παιδιὰ τῶν κατηχητικῶν μας ἔδωσαν τὸν καλύτερο ἑαυτό τους γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ πραγματοποίηση τῆς ἑορτῆς αὐτῆς, κάτι ποὺ φάνηκε ἀπὸ τὸ χειροκρότημα τοῦ κόσμου στὸ τέλος τῆς βραδιᾶς. Ὅλοι, παιδιά, κατηχητὲς καὶ κόσμος χαρήκαμε τὴ βραδιὰ αὐτή, συγκινηθήκαμε, θυμηθήκαμε τοῦ προγόνους μας καὶ στὸ τέλος δώσαμε ραντεβοὺ γιὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀκτώβρη, ὅπου ἂν ὁ Θεὸς τὸ θέλει θὰ ξεκινήσει ἡ νέα κατηχητικὴ χρονιά.

     Τέλος θὰ ἦταν παράληψη ἂν ἀπὸ μέρους μας δὲν εὐχαριστούσαμε τὸν δῆμο Ἀκτίου - Βόνιτσας γιὰ τὴν ὑλικοτεχνική του στήριξη σὲ ὅλο αὐτὸ καθὼς καὶ ὅλους ὅσους συνέβαλαν μὲ κάθε τρόπο γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἑορτὴ λήξης τῶν κατηχητικῶν μας.