Ἡ ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου στὴν ἐνορία μας

2019-03-29 10:48

     Σὲ πανηγυρικὸ κλῆμα ἑορτάστηκε ἡ ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου καὶ φέτος στὴν ἐνορία μας.

     Τὸ πρωὶ τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Ἐν συνέχειᾳ ἀκολούθησε ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ, παρουσίᾳ τῶν σχολείων τοῦ χωριοῦ μας.

     Μετὰ τὴν Δοξολογία ἐψάλλει στὸ μνημεῖο τῶν πεσόντων ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση καὶ ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων ἀπὸ τὸν πρόεδρο καὶ τοὺς μαθητὲς τῶν σχολείων τοῦ χωριοῦ μας.