Ἡ πλεονεξία εἶναι κλοπή

2014-08-01 22:57

        Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

        ΠΟΙΟΝ ΑΔΙΚΩ, λέει [ὁ πλούσιος], προστατεύοντας αὐτά ποῦ μου ἀνήκουν;

        Πές μου λοιπόν, τί σου ἀνήκει;  Από πού τά πῆρες καί τά ἔφερες στή ζωή σου; (...) Δέν ἦρθες στόν κόσμο γυμνός; Γυμνός δέν θά ἐπιστρέψεις στή γῆ; Ποῦ τά βρῆκες αὐτά ποῦ ἔχεις τώρα;  Αν πιστεύεις ὅτι στά χάρισε ἡ τύχη εἶσαι ἄθεος, δέν ἀναγνωρίζεις τόν δημιουργό, δέν νοιώθεις εὐγνωμοσύνη γί αὐτόν ποῦ στά ἔδωσε· ἄν ὅμως παραδέχεσαι ὅτι προέρχονται ἄπ τόν Θεό, πές μου γιά ποιό λόγο στά ἔδωσε; Μήπως εἶναι ἄδικος ὁ Θεός καί μοιράζει ἄνισα τά ἀπαραίτητα γιά τή ζωή; Γιατί ἐσύ εἶσαι πλούσιος κι ἐκεῖνος φτωχός;  Όχι γι' ἄλλο λόγο παρά γιά νά ἀνταμοιφθεῖς ἐσύ γιά τήν καλοσύνη καί τή σωστή διαχείριση τῆς περιουσίας, κι ἐκεῖνος γιά νά κερδίσει τά μεγάλα ἔπαθλα τῆς ὑπομονῆς. 

        Ὅμως ἐσύ τά ἔκρυψες ὅλα στούς ἀχόρταγους κόλπους τῆς πλεονεξίας· νομίζεις λοιπόν ὅτι κανένα δέν ἀδικεῖς ὅταν τόσους στερεῖς ἀπό τά ἀγαθά αὐτά; Ποιός εἶναι πλεονέκτης;  Όποιος δέν περιορίζεται στά ἀπαραίτητα. Ποιός ἅρπαγας;  Εκείνος πού ἀφαιρεῖ τήν περιουσία τῶν ἄλλων.  Εσύ δέν εἶσαι πλεονέκτης; Δέν εἶσαι ἅρπαγας; Δέν κρατᾶς γιά τόν ἑαυτό σου ὅσα σου δόθηκαν γιά νά τά διαχειρισθεῖς πρός ὄφελος ὅλων; Αὐτός ποῦ γδύνει τόν ντυμένο θά ὀνομαστεῖ λωποδύτης ἀλλά αὐτός ποῦ δέν ντύνει τόν γυμνό μήπως δέν ἀξίζει αὐτή τήν ὀνομασία;

        Τό ψωμί πού ἀποθηκεύεις εἶναι τοῦ πεινασμένου, τά ροῦχα πού συσσωρεύεις εἶναι τοῦ γυμνοῦ, τά παπούτσια πού τά 'χεῖς καί σαπίζουν εἶναι τοῦ ξυπόλυτου, τά λεφτά πού θάβεις γιά νά μή στά κλέψουν εἶναι τοῦ φτωχοῦ. Εἶναι τόσοι αὐτοί πού ἀδικεῖς ὅσοι αὐτοί πού θά μποροῦσες νά βοηθήσεις.

Ἀπό το https://www.oodegr.com/oode/pateres1/basilios/pleoneksia_1.htm