Ἡ ζημιά τοῦ Ἰνδουισμοῦ

2014-08-09 10:08

     Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου

     Οἱ Ἰνδοί, ἐνῶ εἶναι ἔξυπνος λαός, ἐνῶ ἔχουν μεταφυσικές ἀνησυχίες καί πολλή καρδιά, ἀσχολοῦνται μέ
τήν δῆθεν φιλοσοφία, μέ πλάνες καί μέ μαγεῖες. Τούς Εὐρωπαίους τούς ἁλωνίζουν μέ τίς θεωρίες τους. Ἔρχονται κι ἐδῶ στήν Ἑλλάδα καί ξεγελοῦν τόν κόσμο μέ τήν νιρβάνα, τήν τεμπελιά, τίς μετεμψυχώσεις... Χρησιμοποιοῦν ἐν τῷ μεταξύ στά βιβλία τους καί κομμάτια ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀπό τή Φιλοκαλία, ἀπό τούς Πατέρες, καί ἔτσι προσελκύουν τόν κόσμο. Παλιά πού νά πιστέψουν οἱ Ὀρθόδοξοι τίς ἰνδουϊστικές θεωρίες! Τώρα, πῶς νά τό πεῖ κανείς, καί μερικοί σωστοί ἄνθρωποι ὑποστηρίζουν τέτοιες ἀνοησίες καί δίνουν τοῦ κόσμου τά χρήματα. Ἔχει κάνει μεγάλη ζημιά ὁ Ἰνδουϊσμός!

Γέρων Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

     - Ὑπάρχουν, Γέροντα, Ἰνδοί ποῦ εἶναι Ὀρθδόξοι Χριστιανοί;

     -  Πολύ λίγοι. Εἶχαν μείνει μερικοί ἀπό τήν Ἐκκλησία πού εἶχε ἱδρύσει ἐκεῖ ὁ Ἀπόστολος Θωμάς, ἀλλά ἐγκαταλείφθηκαν. Ἄλλοι ἔγιναν Καθολικοί, ἄλλοι Προτεστάντες. Σήμερα ἐκεῖ οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι μετρημένοι.

     Αὐτά πού παρουσιάζουν ὡς θαύματα οἱ ἄλλες θρησκεῖες ἤ οἱ παραθρησκεῖες δέν ἔχουν καμμιά σχέση μέ τά θαύματα τῆς δικῆς μας θρησκείας. Ὁ Χριστός ζητάει ἀπό μᾶς τό φιλότιμο. Δέν θέλει νά Τόν ἀγαπᾶμε, ἐπειδή εἶναι παντοδύναμος.

     Ἄν ἤθελε, μποροῦσε νά κάνει κάποιο θαῦμα καί νά πιστέψει ἀμέσως ὅλος ὁ κόσμος. Μέ αὐτόν ὅμως τόν τρόπο θά δέσμευε τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Γι' αὐτό λέει: "Μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πιστεύσαντες".

     Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει τό θαῦμα καί τή Θεία Χάρη. Ὁ Ἰνδουϊσμός ἔχει τήν μαγεία καί τήν φιλοσοφία. Ἀντικαθιστᾶ τό θαῦμα μέ τή μαγεία καί τήν Θεία Χάρη μέ τήν φιλοσοφία. Ὁ διάβολος δίνει στούς γκουρού, στούς μάγους κλπ δυνάμεις, ἐπειδή τοῦ δίνουν δικαιώματα. Ἔτσι μποροῦν νά κάνουν κάτι δῆθεν θαύματα, καί ὁ ἄλλος πού τούς βλέπει τούς θαυμάζει. [...]

     Στήν Ὀρθοδοξία ἡ καλωσύνη εἶναι τό ξεχείλισμα τῆς ἀγάπης τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον. Ὅλες οἱ ἄλλες καλωσύνες πού γίνονται ἀπό ἀλλόδοξους, πλανεμένους κ.λπ. δέν ἔχουν τά πνευματικά ἐν Χριστῷ στοιχεῖα, ἀλλά μπορεῖ νά ἔχουν κάποια καλά ἀνθρώπινα στοιχεῖα. Ὅποιος ζεῖ σωστά τήν ὀρθόδοξη ζωή ἔχει ταπείνωση, ἀγάπη καί δίνεται ὁλόκληρος γιά τόν πλησίον, θυσιάζεται. Καί τήν ἄσκηση, τήν νηστεία, τήν ἀγρυπνία πού κάνει, πάλι τά κάνει ἀπό ἀγάπη πρός τόν Θεό, καί ὄχι γιά νά νοιώσει κάποια εὐχαρίστηση.

     Ὁ Χριστός ἦρθε στόν κόσμο, γιά νά σταυρωθεῖ ἀπό ἀγάπη γιά τό πλάσμα Του. Πρῶτα σταυρώθηκε καί μετά ἀναστήθηκε. Εἶναι φθηνό νά ζητάει κανείς πνευματικές χάρες - ἄλλο ἄν ὁ Χριστός τοῦ δώσει νά γευτεῖ τήν οὐράνια γκυκύτητα. Ἐνῶ αὐτοί πού ἀσχολοῦνται λ.χ. μέ τίς ἰνδουϊστικές φιλοσοφίες, μέ τή γιόγκα κ.λπ., μέ ὅσα κάνουν ἀποβλέπουν στό νά φθάσουν σέ μία δῆθεν πνευματική κατάσταση, σέ ἔκσταση, νά νοιώσουν μία ἡδονή ἤ νά γίνουν ἀνώτεροι ἀπό τούς ἄλλους, χωρίς νά ἐνδιαφέρονται γιά τούς ἄλλους.

     Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἕνας Ἰνδουϊστής βρίσκεται σέ μία ἀκροθαλασσιά καί κάνει αὐτοσυγκέντρωση. Ἄν ἐκείνη τήν ὥρα κινδυνεύει κάποιος στή θάλασσα καί ζητάει βοήθεια, αὐτός θά μείνει τελείως ἀδιάφορος, δέν θά κουνηθεῖ ἀπό τή θέση του, γιά νά μή στερηθεῖ τήν ἡδονή πού νοιώθει. Ἐνῶ, ἄν βρισκόταν ἐκεῖ ἕνας ὀρθόδοξος μοναχός καί ἔλεγε τήν εὐχή, θά ἄφηνε τό κομποσχοίνι καί θά ἔπεφτε στή θάλασσα, γιά νά τόν σώσει!

(Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, "Λόγοι Γ΄")

https://www.xfd.gr