Ἡ αἵρεση τῶν ἰεχωβάδων

2014-08-04 21:26

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ

        Οἱ Ἰεχωβάδες εἶναι ὑπάλληλοι μιᾶς ὀργάνωσης καὶ μάλιστα ἑνὸς κολοσσιαίου οἰκονομικοῦ ὀργανισμοὺ μὲ κέντρο τὸ Μπρούκλιν τῶν Η.Π.Α. Χρησιμοποιοὺν μία απίθανη προσηλυτιστικὴ προπαγάνδα για τὴν ὁποία διατίθενται ἀνυπολόγιστα  χρηματικά  ποσά.

        Ἡ αἱρετικὴ τοὺς διδασκαλία ἐξαπλώνεται μέσῳ τῆς διαδόσεως τῶν βιβλίων καὶ τῶν περιοδικῶν τοὺς «ΞΥΠΝΑ» καὶ «ΣΚΟΠΙΑ», τὰ ὁποῖα γι᾿ αὐτοὺς εἶναι ἀνώτερα τῆς Ἁγίας Γραφῆς!!! Οἱ ἴδιοι νομίζουν πως αὐτό που κάνουν εἶναι ἡ πιὸ σπουδαία πράξῃ λατρείας πρὸς τὸν «Ἰεχωβά». (Ἀλήθεια, γιατὶ ἐπιμένουν να ἀναφέρονται στον Θεὸ μὲ τόσο ἐβραϊκὸ ὄνομα....;) Οἱ φοβερὲς πλάνες που διδάσκουν συμπεριλαμβάνουν ὄλες τις αἱρέσεις που ἐμφανίστηκαν ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες.Καὶ αὐτοὶ τὶς παρουσιάζουν ὡς ἀλήθεια.

        Ἡ εὐγένεια καὶ τὸ χαμόγελο που μεταχειρίζονται για να μας πλησιάσουν, δεν εἶναι αὐθόρμητα. Ἔχουν πάρει ὁδηγίες γι αὐτὸ καὶ τὸ κάνουν για να ξεγελάσουν τὰ ὑποψήφια θύματα τοὺς. Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, να εἴμαστε πάντοτε προσεκτικοὶ καὶ να ἀντιδροῦμε σωστά.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

ν χτυπήσουν τν πόρτα μας, θα τους διώξουμε χωρς καμία συζήτηση κα χωρς να πάρουμε τ φυλλάδια τ βιβλία τους!

●Μακρι π τ χέρια μας «ΣΚΟΠΙΑ» κα τ «ΞΥΠΝΑ» . ν συζητήσουμε μαζ τους πάρουμε τ βιβλία τος, νοίγουν καρτέλα μ τ στοιχεα μας χωρς να τ γνωρίζουμε μες κα υτό ποτελε πιτυχία για ατούς. Κα φυσικ μας ξαναεπισκέπτονται.

●Ο εχωβάδες, δεν πιστεύουν στον Τριαδικ Θε μας, «Πατήρ, Υἱὸς κα γιον Πνεμα» κα γράφουν πως πιστ στην γία Τριάδα εναι σατανικ διδασκαλία.

●Δεν δέχονται τν Θεότητα το Κυρίου μας ησο Χριστο, λλ λένε πως Χριστς δεν εναι Θες λλ δημιούργημα το Θεο κα κτίσμα. Ατ λεγε κα αρετικς ρειος.

●Για τ γιο Πνεμα λένε πως οτε Θες εναι λλ κα οτε Πρόσωπο. Λένε πως εναι πλς δύναμη το Θεο. Ατ τ καταδίκασε Β' Οκουμενικ Σύνοδος  τν γίων Πατέρων.

●Δεν πιστεύουν στην θανασία τς ψυχς κα λένε πως νθρωπος εναι θνητόψυχος σν τ ζα.

●Δεν δέχονται τν Παναγία μας ς Θεοτόκο κα πορρίπτουν τν Παρθενία τς.

ρνονται τν ύπαρξ τν γίων κα τν προσκύνηση τος κα φθάνουν να τος βρίζουν.

●Δεν δέχονται τ για Μυστήρια. Λέγουν μάλιστα τι Κύριος δεν έκανε ποτέ τν Μυστικ Δεπνο.

●Δεν ναγνωρίζουν τν ύπαρξ ερέων κα ρχιερέων γι ατ κα τος πολεμον.

●Δεν πιστεύουν στον Τίμιο Σταυρό, γι ατ κα δεν κάνουν ποτέ τ Σταυρ τους!

●Ο εχωβάδες εναι εκονομάχοι. χι μόνον δεν τιμούν τις ερς εκόνες το Χριστο κα τν γίων λλ τς χλευάζουν κα τς καταπατούν.

●Δεν δέχονται κα δεν τιμον τη Σημαί μας κα τν νομάζουν «κουρελόπανο»!!.

●Δεν  πιάνουν πλο ταν πηρετον.

●Δεν ναγνωρίζουν τ πολίτευμα τς Δημοκρατίας, τς κλογς κα τ Κοινοβούλιο. Διδάσκουν τι νας πρέπει να κυβερν χωρς βουλευτς κα κόμματα. νομάζουν δ τν Δημοκρατία «δαιμονοδίδακτο  πολίτευμα»!

●Περιφρονον τος γνες για τν λευθερία τς Πατρίδος μας κα δεν τιμούν τις θνικς μας ορτές.

●Δεν δίνουν αμα. σφαλς κα δεν παίρνουν. Οτε κα δέχονται μεταμόσχευση ργάνων.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

        Βλέπεις λοιπὸν τὶ εἶναι αὐτὴ ἡ Ἀμερικανο-εβραïκὴ ὀργάνωση; Εἶναι φανερὸ τὸ πόσο ἐπικίνδυνοι εἶναι καὶ πόσο πρέπει να τοὺς ἀποφεύγουμε. Δεν τους μισομε. Τὴν αἵρεση τους μισοῦμε γιατὶ ἀφοῦ χώρισε αὐτοὺς πρῶτα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, τοὺς βάζει να συμπαρασύρουν κι ἐμᾶς στην ἀπώλεια τοὺς.

        Ὁ κάθε αἱρετικός (χιλιαστής , Πεντηκοστιανός, Εὐαγγελικός, Χριστάδελφος κ.ἅ) οὐσιαστικά, ὑπηρετεῖ τὸν ἀντίχριστο καὶ ὄχι τὸν Χριστὸ μας!

        Γι᾿ ατος προσευχόμαστε να ἐπιστρέψουν στην Ὀρθόδοξη Πίστη ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ περισσότεροι προέρχονται...για να μὴν χάσουν τὴν σωτηρία τους!! 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

        Ἂς προσέχουμε λοιπὸν να κρατήσουμε ατν τν πνευματικ Θησαυρό, τν γία κα ρθόδοξη Πίστη , ποὺ μας παρέδωσε ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, ποὺ ἔδωσαν καὶ τη ζωῆ τοὺς για να μὴν κινδυνεύσει, οὔτε να ἀλλοιωθεὶ ἣ να νοθευτεὶ ἡ Ἀλήθεια Της.

        Ἔτσι ς φροντίσουμε να τν παραδώσουμε κα στα παιδι μας.  Γιατὶ  ἂν δεν τὸ φροντίσουμε ἐμείς,  θὰ φροντίσουν για τὸ ἀντίθετο  οἱ   Ἰεχωβάδες  καὶ οἱ ὅμοιοι τους!

Ἀπό το https://www.inagiounikolaoutouneou.gr/apps/gr/spag/antiairetiko_fylladioἩ αἴρεση τῶν ἰεχωβάδων