Ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὶς ἀκολουθίες τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας της 5ης Ἀπριλίου

2020-04-01 14:46

Ἱερά Μητρόπολις Αἰτωλίας καί Ἀκανανίας

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις

Ἁγίου Νικολάου Βονίτσης


Τηλ.: 2643081297, e-mai: agiosnikolaosvon@yahoo.gr

σελίδα:  www.agiosnikolaosvonitsas.com


Ἀνακοίνωσις

     Ἐκ τῆς ἐνορίας μας ἀνακοινώνεται ὅτι ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου θὰ τελεσθεῖ κανονικὰ τὴν Παρασκευὴ 3 Ἀπριλίου 2020 καὶ ὥρα 19:00 μ.μ. Ἐπίσης τὴν Κυριακὴ 5 Ἀπριλίου 2020 στὶς 7:00 π.μ. θὰ τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐν συνέχεια ἡ Θεία Λειτουργία.

     Οἱ ὡς ἄνω ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν χωρὶς τὴν παρουσία τῶν πιστῶν, (σύμφωνα μὲ τὸν σχετικὸ νόμο τῆς κυβερνήσεως), ἀλλὰ θὰ καλυφθοῦν ζωντανὰ μέσω facebook..

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ