Νουθεσίες περί ὑπακοῆς

2014-08-11 08:52

     Γέροντος Ἐφραίμ τοῦ Φιλοθεΐτου

     · Ἡ ὑπακοή χαρίζει ἀμεριμνία, διότι ἡ μέριμνα εἶναι μία πνευματική φυματίωση, πού σιγα-σιγά, σάν μικρόβιο φυματιώσεως συνεχῶς δηλητηριάζει τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί σταδιακά φέρνει τό θάνατο. Ἔτσι καί ἡ μέριμνα τοῦ βίου σάν ἕνα ἄλλο μικρόβιο φθείρει τόν ἄνθρωπο, τήν ψυχή του καί τόν πεθαίνει ψυχικά.

     · Ἡ ὑπακοή ἀναφέρεται στό Χριστό καί ὄχι στόν ἄνθρωπο πού ὑπακούει κανείς. Καί ὅταν ὁ ὑποτακτικός ὑπακούει χωρίς παράσιτα, ἀλλά γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί μόνο, τότε ἡ ὑπακοή τοῦ εἶναι σωστή μπροστά στά μάτια τοῦ Χριστοῦ. Νά ὑπακοῦμε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί μόνο καί ἔτσι ὁ δρόμος μᾶς γίνεται σταθερός καί ἴσιος γιά τό Χριστό.

     · Ποιός ἄνθρωπος πάνω στή γῆ δέν ἔκανε σφάλματα καί δέν τραυματίσθηκε στήν πάλη μέ τούς δαίμονες, τά πάθη καί τόν κόσμο; Δέ μιλᾶμε γι' αὐτά τά τραύματα, ἀλλά μιλοῦμε ὅτι πρέπει νά βλέπουμε συνεχῶς τόν προορισμό μας. Μέ τίς δύο ἀρετές, τῆς ὑπακοῆς γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς προσευχῆς νά πετύχουμε τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Κι ὅταν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔρθει μέσα στήν ψυχή μας, τότε ὁ δρόμος μᾶς πλέον δέχεται φῶς. Τότε ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἐξουδετερώνει κάθε δυσκολία καί νιώθουμε τή ζωή πάρα πολύ εὐτυχισμένη.

     Ἡ ὑπακοή ταπεινώνει τόν ἄνθρωπο καί ἡ ταπείνωση ἐξουδετερώνει κάθε πειρασμική ἐνέργεια. Ὅπου ταπείνωση, ἐκεῖ ὁ διάβολος χάνεται. Ὅπου ὑπερηφάνεια κι ἐγωισμός, ἐκεῖ ἡ παρουσία τῶν δαιμόνων, οἱ πειρασμοί καί τά πάθη. Γι' αὐτό ἡ ὑπακοή εἶναι πολύ χαριτωμένη ἀρετή, ἐπειδή ὁπλίζει μέ τόση ταπείνωση τόν ἄνθρωπο ὅταν ὑπακούει ἐν γνώσει, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

https://www.xfd.gr