Κοπῆ βασιλόπιτας Κατηχητικῶν Σχολείων

2014-07-08 10:52

     Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 26 Ἰανουαρίου 2014 ἡ κοπή τῆς βασιλόπιτας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς ἐνορίας μας, παρουσία τῶν παιδιῶν τῆς ἐνορίας μας, ἀλλά καί τῶν γονέων τους.

     Οἱ κατηχητές, ἀφοῦ πρῶτα εὐχήθηκαν γιά τό νέο ἔτος, εὐχαρίστησαν τά παιδιά καί τούς γονεῖς γιά τήν ἀνταπόκριση πού δείχνουν στό κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐνορίας μας κάθε Κυριακή, μετέχοντας στίς κατηχητικές συνάξεις πού πραγματοποιοῦνται στόν Ἱερό Ναό μας. 
     Στή συνέχεια διανεμήθηκε σέ ὅλους ἡ βασιλοπίττα. Στό παιδί πού βρῆκε τό φλουρί δωρίστηκαν πνευματικά καί ψυχωφελῆ βιβλία, ἐνῶ στό τέλος μοιράστηκαν σέ ὅλους σταυρουδάκια μέ τήν εὐχή νά μᾶς φυλάττουν καί νά μᾶς ὁδηγοῦν πάντοτε στό δρόμο τοῦ Χριστοῦ μας.