Κάθε δοκιμασία εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ.

2014-08-02 16:12

       Μητροπολίτου Σουρόζ Αnthony Bloom

        Συνήθως ἐκεῖνο πού περιμένουμε, ὅταν ἐκπληρώνουμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, εἶναι τό καταπληκτικό ἀποτέλεσμα, ὅπως διαβάζουμε κάτι τέτοια στούς βίους τῶν ἁγίων. Ὅταν, γιά παράδειγμα, κάποιος μᾶς χτυπήσει στό ἕνα μάγουλο, γυρίζουμε καί τό ἄλλο, ἄν καί δέν περιμένουμε, νά μᾶς χτυπήσει καί σ΄αὐτό, ἀλλά περιμένουμε ν΄ἀκούσουμε τόν ἄλλον νά λέει: «μπράβο ταπείνωση!». Καί μεῖς μέν παίρνουμε τήν ἀμοιβή μας, ἐκεῖνος δέ τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Ὅμως δέν γίνονται ἔτσι τά πράγματα. Πρέπει νά πληρώσεις τό τίμημα καί πολύ συχνά χτυπιέσαι σκληρά. Αὐτό πού ἔχει σημασία εἶναι τό νά εἶσαι ἕτοιμος γί΄αὐτό.

        Ὅσο γιά τή μέρα πού ἀρχίζει, ἄν ἀποδεχτεῖς ὅτι εἶναι εὐλογημένη ἀπό τό Θεό, διαλεγμένη ἀπό τό ἴδιο Του τό χέρι, τότε κάθε πρόσωπο πού συναντᾶς εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, κάθε περίσταση πού θά συναντήσεις εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἔστω καί ἄν εἶναι πικρή ἤ γλυκιά, ἄν σου ἀρέσει ἤ δέν σού ἀρέσει. Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ σένα καί ἄν τό πάρεις μ΄αὐτό τόν τρόπο, τότε μπορεῖς νά ἀντιμετωπίσεις ὁποιαδήποτε κατάσταση. Νά τήν δεχτεῖς μέ τήν ἑτοιμότητα ὅτι μπορεῖ νά σού συμβεῖ ὁτιδήποτε εὐχάριστο ἤ δυσάρεστο.

ἀπό τό βιβλίο: "Μάθε νά προσεύχεσαι", ἔκδ. Ἡ Ἔλαφος.

Ἀπό τό https://imverias.blogspot.gr/2013/10/anthony-bloom.html