Εἴμαστε προετοιμασμένοι νά βροῦμε τόν Θεό;

2014-08-02 19:32

     † Ἐπισκόπου Antony Bloom

     Εἴμαστε προετοιμασμένοι νά βροῦμε τόν Θεό ὅπως εἶναι, ἀκόμα καί ἄν ἡ συνάντηση καταλήξει σέ καταδίκη μας καί ἡ ἀνατροπή ὅλων τῶν ἀξιῶν ποῦ μέχρι ἐκείνη τή στιγμή εἴχαμε σέ ὑπόληψη; Μήπως ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ ἀπό τή ζωή μας καί ἀπό τίς προσευχές μας δέν ὀφείλεται συχνά στό γεγονός ὅτι ἐμφανιζόμαστε σάν ἄγνωστοι συχνά σέ Αὐτόν, ποῦ ἄν κάποτε βρισκόμαστε πρόσωπο μέ πρόσωπο μαζί του δέ θά Τόν προσέχαμε ἤ δέ θά Τόν ἀναγνωρίζαμε; Κάτι τέτοιο δέ συνέβαινε καί ὅταν ὁ Χριστός περπατοῦσε στούς δρόμους τῆς Ἰουδαίας καί τῆς Γαλιλαίας; Πόσοι ἀπό τούς σύγχρονούς Του δέν Τόν συνάντησαν, δέν πέρασαν ἀπό δίπλα Του χωρίς νά Τόν γνωρίσουν ἤ ἀκόμα νά ὑποπτευθοῦν ὅτι εἶχε κάτι ξεχωριστό ἐπάνω Του; Κάπως ἔτσι δέν Τόν εἶδαν τά πλήθη στό δρόμο πρός τόν Γολγοθά; Σάν ἕναν ἐγκληματία, σάν κάποιο πού εἶχε ταράξει τή δημόσια τάξη καί τίποτε ἄλλο; Κάπως ἔτσι δέ σκεπτόμαστε τόν Θεό, ἀκόμα καί εἴμαστε σέ θέση νά νιώσουμε κάπως τήν παρουσία Του; Καί μήπως δέν τόν ἀποφεύγουμε γιατί καταλαβαίνουμε πώς θά ταράξει καί τίς δικές μας ζωές, θά κλονίσει τίς ἀξίες μας;

     Ὑπ' αὐτές τίς συνθῆκες δέν μποροῦμε νά περιμένουμε νά Τόν συναντήσουμε στήν προσευχή μας. Γιά νά τό θέσω πιό ὠμά, θά ἔπρεπε νά εὐχαριστοῦμε τό Θεό μέ ὅλη μας τήν καρδιά πού δέν μᾶς παρουσιάζεται σέ κάτι τέτοιες στιγμές, πού δέν εἴμαστε ἕτοιμοι, ἀφοῦ Τόν ἀμφισβητοῦμε ὄχι ὅπως ὁ Ἰώβ, ἀλλά ὅπως ὁ κακός ληστής στό σταυρό. Μία τέτοια συνάντηση θά ἦταν δικαστήριο καί καταδίκη γιά μας. Πρέπει νά μάθουμε νά κατανοοῦμε αὐτή Τοῦ τήν ἀπουσία καί νά κρίνουμε τούς ἑαυτούς μας, μία καί δέ μᾶς κρίνει ὁ Θεός.

Agiameteora.net