Ρώσικες ταινίες

     Ἡ ἐνορία τῶν 40 Ἐκκλησιῶν Θεσσαλονίκης ἔχει ἐπιμεληθεῖ τήν μετάφραση τῶν ὑπέροχων αὐτῶν ρώσικων ταινιῶν, βάζοντας ὑπότιτλους, ὥστε νά μποροῦμε κί ἐμεῖς νά ὠφεληθοῦμε ἀπό τά μηνύματά τους, τά ὁποία ἀσφαλῶς στηρίζονται στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί πηγάζουν ἀπό αὐτό.


Ρώσικες ταινίες

Ρώσικες ταινίες

2015-11-06 08:40
Τρεῖς ἐσεῖς, τρεῖς κι ἐμεῖςὙπακοή. Μιά παράξενη ἐντολή.Τό κανδηλάκιἩ ἐπίσκεψη τοῦ ΧριστοῦΤό πουκάμισοΟἱ προσευχές πού δέν εἰσακούγονταιἩ ΚλίμαξΤό πηγαδάκι Ὁ σοφός δόκιμος