Γέροντες – Ἅγιοι

     Ὅλοι μας σήμερα, καί περισσότερο οἱ νέοι ἄνθρωποι, ἔχουμε κάποιο πρόσωπο ὡς πρότυπο, τό ὁποῖο θαυμάζουμε καί θέλουμε νά τοῦ μοιάσουμε.

     Οἱ χριστιανοί ἔχουμε ὡς πόθο τήν συνάντησή μας μέ τό Χριστό καί τήν αἰώνια κοινωνία μας μαζί Του. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή μας ἐδῶ στή γῆ. Αὐτός ὁ πόθος μᾶς κατευθύνει τή ζωή μας, τήν ὕπαρξή μας. Τό πρότυπό μας ἑπομένως θά εἶναι κάποιος ἤ κάποιοι πού θά ἔχουν πετύχει αὐτό τό στόχο. Αὐτοί εἶναι οἱ Ἅγιοί μας. Οἱ Ἅγιοι κατάφεραν μέ τήν ἐπίγεια πορεία τους νά ἑνωθοῦν μέ τό Χριστό καί μᾶς δείχνουν τό ἀσφαλές μονοπάτι πού θά πρέπει νά βαδίσουμε ὥστε καί ἐμεῖς νά ἑνωθοῦμε μέ τό Χριστό μας.

     Στόν τομέα αὐτόν ὑπάρχουν βίντεο μέ ἀφιερώματα σέ σύγχρονους γέροντες καί Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ὑπερέβησαν τούς ὅποιους πειρασμούς καί σκόπελους τῆς ζωῆς τους, βάζοντας πάνω ἀπό ὅλα τό Χριστό. Ἄς διδαχθοῦμε καί ἄς παραδειγματιστοῦμε καί ἐμεῖς, βάζοντας πάνω ἀπό ὅλους καί ὅλα ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ......

Γέροντες – Ἅγιοι

Γέροντες – Ἅγιοι

2015-11-06 09:21
Ἀφιέρωμα στόν Ἅγιο Παΐσιο τόν ἉγιορείτηἍγιος Παΐσιος: Ἡ ζωή του καί τό ἔργο τουἍγιος Παΐσιος - Ρωσική ΤαινίαἍγιος Νικηφόρος ὁ ΛεπρόςἍγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ΧρυσόστομοςἍγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός Ἅγιος Νικόλαος ὁ ΠλανάςἈφιέρωμα στήν Γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη μέρος 1ο Ἀφιέρωμα στήν...