Ὠφέλιμα βίντεο

 

     Δέν θά πρέπει κανείς νά παραγνωρίζει τούς πολλούς κινδύνους πού ὑπάρχουν στό διαδίκτυο, σέ ὅτι ἔχει νά κάνει μέ site ἤ video μέ ἀνήθικο περιεχόμενο ἤ ἀκόμη καί μέ αἱρετικές - ἀντιχριστιανικές κακοδοξίες.

     Ἔχοντας λοιπόν αὐτή τή σκέψη ὡς βάση, ἀλλά καί τήν χαώδη κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στόν χῶρο τοῦ διαδικτύου, σκεφτήκαμε νά συγκενρώσουμε κάποια λίνκ ἀπό βίντεο (προφανῶς ὄχι μόνο τά μοναδικά), τά ὁποῖα μποροῦν, ἀνάλογα μέ τό περιεχόμενο, νά μᾶς ἐνημερώσουν, νά μᾶς διδάξουν, νά μᾶς ἐνισχύσουν στόν πνευματικό μας ἀγώνα, νά μᾶς ἀφυπνίσουν, νά μᾶς διασκεδάσουν. Ὁμιλίες, ἀφιερώματα, ταινίες, παιδικά μέ πνευματικό περιεχόμενο ὑπάρχουν σέ αὐτό τόν τομέα, ὥστε νά ψυχαγωγηθοῦμε καί νά ὠφεληθοῦμε, ὅπως εἴπαμε καί πιό πάνω.