Ἁγίου Εἰρηναίου τῆς Λυών

Πῶς ὁ κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος γίνεται καθ’ ὁμοίωσιν ἐν Ἁγίω Πνεύματι

2014-08-02 09:33
        Ἁγίου Εἰρηναίου τῆς Λυών (2ος - ἀρχές 3ου αἰῶνος).        Τώρα ὁ Θεός θά δοξασθεῖ ἐν τῷ ἔργω Του, τό ὁποῖο προσάρμοσε ὥστε νά συμμορφώνεται πρός, καί ἔχοντας ὡς πρότυπό του, τόν ἴδιον τόν Υἱόν Του.  Καθ' ὅτι διά...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Εἰρηναίου τῆς Λυών

     Ὁ ἔνδοξος αὐτὸς Ἱερομάρτυρας, ὑπῆρξε στὰ χρόνια του βασιλιὰ Μάρκου Αὐρηλίου (160). (Πιθανὸν νὰ γεννήθηκε στὴν Σμύρνη, περὶ τὸ 140, διότι σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ συγγράμματά του, λέει ὅτι, παιδὶ ἀκόμα γνώρισε τὸν ἐπίσκοπο Σμύρνης Πολύκαρπο. Ποιοῦ δάσκαλου ὅμως μαθητὴς ὑπῆρξε καὶ πὼς μπῆκε στὸν ἱερὸ κλῆρο δὲν γνωρίζουμε).

     Ἦταν διάδοχος τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ ἔκανε ἐπίσκοπος τῆς πόλης Λουγδούνου (σημερινῆς Λυών) τῆς Γαλλίας (μετὰ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ προκατόχου του Ποθεινοῦ). Αὐτὸς ὅπως λένε, συνέγραψε πολλὰ συγγράμματα κυρίως δογματικά. Καὶ μ' αὐτὰ στήριξε πολλοὺς χριστιανοὺς στὴν ὀρθὴ πίστη, καὶ τοὺς γλίτωσε ἀπὸ τὶς πλάνες τῶν διαφόρων αἱρέσεων.

     Τέλος, ἀποκεφαλίστηκε καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Σεβῆρο, τὸ ἔτος 202, παίρνοντας ἔτσι τὸ ἀμάραντο στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.

Ἀπότό https://www.synaxarion.gr/gr/sid/441/sxsaintinfo.aspx