Πατερικά Ἄνθη

Διδαχαί περί ἐλεημοσύνης

2014-08-02 11:08
     Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος μιλώντας γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη ἀναφέρει: «Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι πράξη ἀγαθῆς προαιρέσεως. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ὑπαγόρευση ἀγαθῆς καρδίας, ποὺ ἀγαπάει τὸν πλησίον της. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι δικαιοσύνη, ποὺ ἀποδίδει τὰ ὀφειλόμενα σὲ ὅσους τὰ ἔχουν...

Ὁ μῦθος τοῦ ‘Καλοῦ Ἀνθρώπου’

2014-08-02 11:07
       Ὁ σημερινός ἄνθρωπος ἔχει παγιωθεῖ σέ μία αὐτοδικαίωση πού συνήθως ἐκφράζεται ὡς ἑξῆς: «Εἶμαι καλός ἄνθρωπος, δέ σκότωσα κανέναν, δέν πείραξα κανέναν, δίνω καί ἐλεημοσύνη πού καί ποῦ ὅποτε γιατί νά μή μέ σώσει ὁ Θεός;».     Πολλοί ἄνθρωποι...