Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης

2015-11-16 18:07
     Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Βαρνακοβίτης γεννήθηκε τὸ πρῶτο μισό του 11ου αἰώνα μ.Χ., πιθανότατα στὸ χωριὸ Καρυὰ τοῦ Νομοῦ Φωκίδας. Εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας στὴ Δωρίδα τῆς Φωκίδας (1077 μ.Χ.).     Τὸ ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου...