Ὁ Ὃσιος Ἀνδρέας ὁ Ἐρημίτης

Ὁ Ὃσιος Ἀνδρέας ὁ Ἐρημίτης

Ὁ Ὃσιος Ἀνδρέας ὁ Ἐρημίτης

2015-11-16 15:08
            Βουνά, λαγκάδια, χαλιάδες, νεροσυρμές, βράχια. Αὐτὴ εἶναι ἡ τραχειὰ μορφὴ τῆς Καλάνας. Ἕνας βράχος ἀτόφιος, ἀποῤῥώξ, θεόρατος καὶ ἀπότομος. Τὰ πόδια του πλένοντας στὶς ὄχθες τοῦ Ἀσπροποτάμου, καὶ τώρα τῆς λίμνης τῶν Κρεμαστῶν....