Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος καί οἱ σύν αὐτῷ

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος καί οἱ σύν αὐτῷ

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος καί οἱ σύν αὐτῷ

2015-11-16 17:32
Βιογραφία     Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος γεννήθηκε σ' ἕνα χωριὸ τῆς Καστοριᾶς (Κορησός), ἀπὸ χριστιανοὺς γονεῖς, τὸν Μαρτίνο καὶ τὴν Παρασκευή. Ἔγινε βοσκὸς προβάτων καὶ ἀπόκτησε ἀρκετὸ πλοῦτο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸν φθονήσει ὁ ἀδελφός του, ποὺ τὸν διέβαλε στὸν κριτή, ὅτι δῆθεν βρῆκε...