Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς

2015-11-15 19:44
                         Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς γεννήθηκε στὸ χωριὸ Μέγα Δέντρο τῆς Αἰτωλίας, ὅπου σώζεται ἕως σήμερα ὁ τόπος ποὺ βρισκόταν τὸ σπίτι του! Τὰ πρῶτα του γράμματα...