Ὁ Ἃγιος Βάρβαρος ὁ Πενταπολίτης ὁ ἐν Τρύφῳ

Άγιος Βάρβαρος

Ὁ Ἃγιος Βάρβαρος ὁ Πενταπολίτης ὁ ἐν Τρύφῳ

Ὁ Ἃγιος Βάρβαρος ὁ Πενταπολίτης ὁ ἐν Τρύφῳ

2015-11-16 14:19
                      Ὁ ἅγιος Βάρβαρος γεννήθηκε στὴν Πεντάπολη τῆς Κυρηναϊκῆς τὸν 8ο αἰώνα, τὸν καιρὸ ποὺ τὰ πλοῖα τοῦ ναυάρχου Μωαβιᾶ ἔφταναν νὰ πολιορκήσουν αὐτὴν τὴν Κωνσταντινούπολη. Στὸ...