Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες Λάμπρος, Θεόδωρος καὶ ἕτερος ἀνώνυμος

Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες Λάμπρος, Θεόδωρος

Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες Λάμπρος, Θεόδωρος καὶ ἕτερος ἀνώνυμος

2015-11-16 17:43
     Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες Λάμπρος, Θεόδωρος καὶ ἕτερος ἀνώνυμος. Καὶ οἱ τρεῖς εἶναι γόνοι τῆς Πελοποννήσου, ὅμως γιὰ λόγους ἐπαγγελματικοὺς ἐγκαταστάθηκαν στὰ Ἰωάννινα. Μὲ τὴν πάροδο τῶν ἐτῶν ἀποφάσισαν νὰ πᾶνε στὴν πατρίδα τοὺς τὸν Μοριά, ἔτσι ξεκίνησαν καὶ πρῶτα ἔφθασαν στὸ...