Περίοδος Πεντηκοσταρίου

     Πεντηκοστάριο ὀνομάζεται ἡ ἀναστάσιμη περίοδος, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τίς ἑπτά ἑβδομάδες ἀπό τήν Κυριακή του Πάσχα μέχρι τήν Κυριακή της Πεντηκoστῆς, καθώς καί τήν ἑβδομάδα πού ἀκολουθεῖ (ὡς ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς), μέχρι τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.

     Τό Πάσχα καί ἡ Πεντηκοστή τῶν Ἑβραίων ἦταν τύπος τοῦ ἰδικοῦ μᾶς Χριστιανικοῦ Πάσχα καί τῆς Χριστιανικῆς Πεντηκοστῆς.

     Τό Ἑβραϊκό Πάσχα (= διάβαση, πέρασμα) ἦταν ἡμέρα ἐξόδου τους ἀπό τήν Αἴγυπτο καί ἀποτινάξεως τοῦ ζυγοί τῆς δουλείας.

     ΠΑΣΧΑ τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ ἡμέρα ἐξόδου μας ἀπό τή χώρα τοῦ θανάτου καί ἀπό τήν τυραννία τοῦ Διαβόλου καί ἀποτινάξεως τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμαρτίας.

     Ἡ Ἑβραϊκή Πεντηκοστή εἶναι ἡ ἡμέρα παραδόσεως στό Μωυσῆ τῶν πλακῶν τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου στό Σινά, (50 ἡμέρες μετά τήν Ἔξοδο κατά τήν ἰουδαϊκή παράδοση).

     ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ ἡμέρα καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐπιφοιτήσεως τῶν Ἀπόστολων, (50 ἡμέρες μετά τό Πάσχα) .

     Η ΑΝΑΛΗΨΗ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ ἑορτάζεται 40 ἡμέρες μετά τό Πάσχα καί μέχρι τήν ἡμέρα αὐτή λέγεται μεταξύ τῶν Χριστιανῶν ὁ χαιρετισμός ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ - ΑΝΕΣΤΗ, ἀντί καλημέρα - καλησπέρα.

Ἀπό τό https://www.in-agiosdimitrios.com/naos/