...Οἱ γονεῖς ψάχνουμε τούς παιδαγωγούς ἀπό τήν Εὐρώπη γιά νά μᾶς δείξουν τά φῶτα τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν μας. Τά φῶτα ὅμως αὐτά σέ πολλές περιπτώσεις εἶναι φτωχά καί ἀδύναμα.
        Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς – φωτισμένοι οἱ ἴδιοι – ἔχουν γράψει λόγους γιά τήν παιδαγωγία τῶν παιδιῶν μας, ἀλλά δυστυχῶς γιά χρόνια ἴσως τούς ἀφήσαμε στήν ἄκρη. Εἶναι καιρός νά φωτισθοῦμε ἀπό αὐτό τό καθαρό φῶς πρῶτα οἱ γονεῖς καί ἔπειτα τά παιδιά μας...

Ἀπό https://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=551

Κείμενα γιά τούς γονεῖς

Ἡ θυσία τῆς ΜΑΝΑΣ...

2019-05-18 12:45
     Ἦταν κάποτε μία μητέρα μονόφθαλμη. Ἀγαποῦσε πολὺ τὸν μοναχογιό της καὶ εὐχαριστιόταν νὰ τὸν βλέπει νὰ προοδεύει. Ἔκανε ὁποιαδήποτε ταπεινωτική, ἀλλὰ τίμια δουλειὰ προκειμένου νὰ τὸν μεγαλώσει καὶ νὰ τὸν σπουδάσει. Ἐκεῖνος ὅμως ἀπὸ μικρὸςντρεπόταν γιὰ τὴ μητέρα του, ἀπέφευγε...

Τὸ κόστος τῆς ἀγάπης τῆς μητέρας

2016-09-28 09:21
     Ἕνα μικρὸ ἀγόρι πῆγε στὴν κουζίνα ὅπου ἡ μητέρα τοῦ ἑτοίμαζε φαγητό, καὶ τῆς ἔδωσε ἕνα κομμάτι χαρτὶ στὸ ὁποῖο εἶχε γράψει κάποια πράγματα. Ἡ μητέρα του, ἀφοῦ στέγνωσε τὰ χέρια της, ξεκίνησε νὰ διαβάζει τὸ χαρτί:     Γιὰ τὸν καθαρισμὸ τοῦ δωματίου μου...

Ἡ ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ ἀρχίζει πρὶν ἀπὸ τὴ γέννησή του

2015-12-07 14:50
     Τὰ παιδιὰ διαμορφώνουν τὸν κόσμο, τὸν χαρακτήρα τους καὶ τὴ ζωή τους ἀπὸ πολὺ νωρὶς καὶ ἑπομένως οἱ γο­­­­νεῖς πρέπει νὰ ἔχουν τὴ φροντίδα γιὰ ὑ­­πεύθυνη καὶ συστηματικὴ ἀγωγὴ ἀπὸ τὴν πρώτη ἀρχὴ τῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν τους.     Οἱ...

Ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὰ παιδιὰ

2015-12-07 11:06
     Πολὺ μεγάλη βοήθεια στὴν ὀρθὴ ἀνάπτυξη, στὴ σωστὴ πορεία καὶ στὴν ψυχικὴ ἰσορροπία τῶν παιδιῶν, μπορεῖ νὰ δώσει ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς γονεῖς. Στὴν ἐποχή μας ὅμως αὐτὸ ποὺ τὸ ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη τὰ παιδιά, δυσ­τυχῶς πολὺ σπάνια τὸ βρίσκουν. Οἱ γονεῖς εἶναι συνήθως πολὺ...

Ἐπιείκεια ἢ αὐστηρότητα;

2015-12-04 13:00
     Ἐπιείκεια ἢ αὐστηρότητα; Εἶναι ἕνα δί­­λημμα αὐτό, ποὺ βασανίζει πολλοὺς γονεῖς ὅταν ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ λάθη τῶν παιδιῶν τους, μικρότερες ἢ μεγαλύτερες ἐκτροπές. Πῶς θὰ φερθοῦν; Νὰ κάνουν πὼς δὲν βλέπουν καὶ νὰ ἀμνηστεύσουν τὸ λάθος ἢ νὰ πατάξουν μὲ...

Ἡ πειθὼ εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὴ βία

2015-12-04 12:48
     Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ κάνουν τὸ σωστό. Πρέπει νὰ συμμορφώνουν πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὴ συμπεριφορά τους, νὰ χαράζουν τὸν ὀρθὸ δρόμο στὴ ζωή τους. Τότε χαίρονται καὶ καμαρώνουν οἱ γονεῖς.     Ναί! Ἀλλὰ δὲν συμβαίνει πάντοτε ἔτσι. Καὶ λάθη πολλὰ κάνουν τὰ...

Ἡ ἀληθινὴ μόρφωση τῶν παιδιῶν

2015-12-03 15:41
     Ἡ μόρφωση τῶν παιδιῶν εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς βασικότερες φρον­τίδες τῶν γονέων. Καὶ τὸ ψωμί τους ἀκόμη μπορεῖ νὰ κόψουν οἱ γονεῖς γιὰ νὰ σπουδάσουν τὰ παιδιά. Ἡ φυσικὴ ἀγάπη τους ἐπιβάλλει νὰ κάνουν ὅ,τι καλύτερο μποροῦν, ὥστε ὅταν τὰ παιδιὰ θὰ μεγαλώσουν καὶ θὰ βγοῦν νὰ...

Ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν

2015-12-01 10:46
     Ὀσο τὰ παιδιὰ εἶναι μικρά, ἡ διαφορὰ τοῦ φύλου δὲν προκαλεῖ αἴσθηση. Ἀναπτύσσονται παράλληλα, συν­α­ναστρέφονται ἐλεύθερα, παίζουν μαζί, χωρὶς νὰ δημιουργεῖ κάτι ἰδιαίτερο ἡ διαφορά τους.     Καθὼς ὅμως μεγαλώνουν, ὅταν προχωρήσουν στὴν...

Ἡ αἰώνια προοπτικὴ τῶν παιδιῶν μας

2015-12-01 10:31
    Ἔρχονται τὰ παιδιά μας στὸν κόσμο. Περνοῦν τὴ βρεφική, νηπια­κή, παιδικὴ καὶ νεανική τους ἡλικία κοντά μας, στὸ ζεστὸ καὶ ἀσφαλὲς περιβάλλον τοῦ σπιτιοῦ καὶ στὴ συνέχεια τοῦ σχολείου. Κατόπιν θὰ βγοῦν ὥριμοι ἄνθρωποι, μὲ ἐφόδια πολλά, ποὺ τοὺς τὰ ἐξασφαλίζει καὶ ἡ δική μας...

Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας: Οἰκογένεια καὶ αἰωνιότητα

2015-12-01 10:21
    Ὁ ἄνθρωπος εἶναι στὴ σκέψη τοῦ Θεοῦ προαιωνίως. Καὶ ἔχει αἰ­ώνια προοπτική. Εἶναι προορισμένος γιὰ ἀτέλειωτη εὐτυχία στὴν ἄπειρη αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ.   Σ' αὐτὸ τὸν ὕψιστο σκοπὸ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς βοηθεῖ καὶ ἡ οἰκογένεια. Οἱ σύζυγοι, οἱ δεμένοι μὲ τὰ ἱερὰ δεσμὰ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>