Χιλιαστές

     Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά ἀποτελοῦν ἐπίσημη χριστιανική θρησκεία μέ περίπου ὀκτώ ἑκατομμύρια μέλη σέ 239 χῶρες. Βάση τῆς πίστης τούς εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά σέ ἀρκετά θέματα διαφέρουν ἀπό τίς παραδοσιακές Ἐκκλησίες τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου. Τό ξεκίνημα τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά ἔγινε πρίν ἀπό 140 καί πλέον χρόνια στίς ΗΠΑ καί οἱ ἴδιοι ἀξιώνουν ὅτι ἀποτελοῦν ἀναβίωση τῆς πρώτης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Ἴσως τό πιό γνώριμο χαρακτηριστικό τους εἶναι τό δημόσιο κήρυγμά τους, συνήθως ἀπό σπίτι σέ σπίτι, ἀλλά εἶναι ἐπίσης γνωστοί γιά τήν ἄρνηση στράτευσης καί τήν ἄρνηση τῶν μεταγγίσεων αἵματος.  Ἡ βασική θεματολογία τοῦ κηρύγματός τους εἶναι ὅτι σήμερα ἡ ἄδικη τάξη πραγμάτων βρίσκεται στίς «ἔσχατες ἡμέρες» της, καθώς σύντομα ὁ Θεός θά ἀναλάβει δράση γιά νά τιμωρήσει τούς ἄδικους ἀνθρώπους καί νά δώσει αἰώνια ζωή στούς δίκαιους σέ μία παραδεισένια γῆ.

     Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά ἄρχισαν τή σύγχρονη δραστηριότητά τους στήν Ἑλλάδα γύρω στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Τό 1912 ὑπῆρχαν 12 Σπουδαστές τῆς Γραφῆς, ὅπως ἦταν γνωστοί τότε οἱ Μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονταν δραστήρια στήν Ἑλλάδα.

https://el.wikipedia.org/wiki

Χιλιαστές

Νέα μέθοδος προσηλυτισμοῦ τῶν Χιλιαστῶν

2015-11-19 15:13
     Ἀναγνώστης μας ἀπὸ τὸ Χαλάνδρι μᾶς γράφει: «Ὁ φάκελος, τὸν ὁποῖον σᾶς ἐσωκλείω καὶ ὁ ὁποῖος ἀποτείνεται εἰς τὴν σύζυγόν μου (προφανῶς τὸ ἐπίθετον ἐλήφθη ἐκ τοῦ κώδωνος) ἐτοποθετήθη χθὲς εἰς τὸ γραμματοκιβώτιον τῆς οἰκίας μου, καθὼς καὶ εἰς ἐκεῖνα τῶν γειτόνων μου....

Ἡ αἵρεση τῶν ἰεχωβάδων

2014-08-04 21:26
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ        Οἱ Ἰεχωβάδες εἶναι ὑπάλληλοι μιᾶς ὀργάνωσης καὶ μάλιστα ἑνὸς κολοσσιαίου οἰκονομικοῦ ὀργανισμοὺ μὲ κέντρο τὸ Μπρούκλιν τῶν Η.Π.Α. Χρησιμοποιοὺν μία απίθανη προσηλυτιστικὴ προπαγάνδα για τὴν ὁποία διατίθενται ἀνυπολόγιστα...

Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά

2014-08-04 15:54
           τοῦ Νικολάου Γεωργαντώνη, Φοιτητοῦ Θεολογίας            Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά»  εἶναι μία αἱρετική ὁμάδα, μια  ἑταιρεία πού προσπαθεῖ νά πλανέψει καί νά ἀποσπάσει τούς...

Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά

2014-08-04 15:53
Τί πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τούς χιλιαστέςἈλήθεια καί αἵρεση            Μόνο ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ σώζει τόν ἄνθρωπο. Αὐτή ἡ ἀλήθεια μᾶς φανέρωσε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἦρθε στόν κόσμο γιά νά "κηρύξει τό εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ" (Μάρκ....