Νεοπαγανισμός/Νεοειδωλολατρία

      

     Πρόκειται γιά μία κίνηση πού ἔχει λάβει σοβαρές διαστάσεις τά τελευταία χρόνια. Διάφοροι τύποι ἀνθρώπων ὑποστηρίζουν ὅτι πρέπει «νά στραφοῦμε στίς ρίζες μας» καί νά ἐπαναφέρουμε τήν «ἀρχαία ἐθνική θρησκεία». Συνδέουν τήν λατρεία τῶν ξόανων μέ τήν ἐθνική μας ταυτότητα, ἐνῶ χρησιμοποιώντας ὅλα τά μέσα τοῦ σύγχρονου marketing ὑπόσχονται λύσεις σ' ὅλα τά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου.Πίσω ἀπό τίς ἠχηρές προτάσεις τοῦ νέο- παγανισμοῦ καί
γενικότερά της ὅλης θεωρίας του- ἡ ὁποία καλεῖ κάθε ἔθνος νά ξαναλατρέψει τίς «παραδοσιακές θεότητες»- πολύ εὔκολα διακρίνει κανείς ἕνα ἀκόμη καταστροφικό πλοκάμι τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Τά ἐθνικά καί παραδοσιακά προσχήματα ὑποθάλπουν τήν ἑδραίωση τῆς θεοσοφίας καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.

       Ἄς προσέχουμε λοιπόν καί ἄς ἐξετάζουμε μέ σοβαρότητα καί σύνεση κάθε εὔηχη πρόταση ἤ κακόβουλη καί ρηχή κατηγορία (κυρίως κατά τῆς Ὀρθοδοξίας), διακρίνοντας καί ἀποφεύγοντας τίς ἐξευτελιστικές φαιδρότητες. Μήν ξεχνοῦμε πώς ἤδη αὐτά τά θέματα τά ἔλυσαν οἱ μεγάλοι του πνεύματος. Ἐάν τούς παραθεωρήσουμε τό λιγότερο θά ἀποδειχθοῦμε ἄφρονες.
                                                                                                                                     http ://www.impantokratoros.gr/11320CDC.el.aspx

Νεοπαγανισμός/Νεοειδωλολατρία

Κριτική τῆς ἀρχαιοελληνικῆς θρησκείας ἀπό τούς Ἕλληνες σοφούς

2014-08-27 22:50
     Αὐτά βλέποντας οἱ μεγάλοι σοφοί της ἀρχαιότητας ἀπέρριψαν ἐπιδεικτικά τήν ἀρχαιοελληνική θρησκεία, τήν ὁποία χαρακτήρισαν ἀπαράδεκτη, παράλογη καί ἐν πολλοῖς ἐπικίνδυνη γιά τήν ἀνθρώπινη κοινωνία!      Ὅλα σχεδόν τά μεγάλα πνεύματα τῆς ἀρχαιότητας...

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί οἱ «ἀναστάσεις» τῶν θεῶν τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας

2014-08-27 22:34
     Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτου     Τήν Μεγάλη Παρασκευή στήν ἐκπομπή «Ὤ γλυκύ μου ἔαρ» τοῦ Κρατικοῦ Ραδιοφώνου ἐλέχθη μεταξύ ἄλλων καί τό ἑξῆς σχόλιο, τό ὁποῖο ἀποδίδουμε ὅσο γίνεται πιό πιστά: «Ὁ ἑλληνικός λαός ἔπλεξε ἐγκώμια καί ψάλλει μέ ἀπαράμιλλο...

Χριστιανισμός καί ἑλληνικότητα στή συνάντησή τους

2014-08-27 21:45
π. Γεωργίου ΜεταλληνοῦἩ ἕνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τόν Χριστιανισμό     Ἡ ἕνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στά πρόσωπα τῶν γνήσιων ἀναζητητῶν τῆς Ἀλήθειας, μέ τόν Χριστιανισμό, ὡς ἐνσάρκωση τῆς Παναλήθειας στόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, ἄρχισε μέ τούς Ἑλληνιστές στήν Παλαιστίνη (ἑλληνιστές ἤσαν...

Καρνάβαλος: Προσωπεῖο ἤ πρόσωπο;

2014-08-27 21:36
     Ἀρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου      Νά τόν προσέξετε ἐφέτος τόν Καρνάβαλο μέ σεβασμό καί βαθύ στοχασμό. Εἶναι πανάρχαιο τό φαινόμενο, καί εἶναι φαινόμενο βαθύτατου καί ἀγχώδους αἰτήματος τῆς ψυχῆς τοῦ ἄνθρωπου, νά λυτρωθῆ ἀπό τήν καθημερινή του ὑποκρισία,...

Ν Ε Ο Π Α Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟ!

2014-08-27 17:19
     Ἐν Πειραιεῖ τῇ 25ῃ Ἀπριλίου 2013     Ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρὰ πνευματικὰ προβλήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι καὶ τὸ φαινόμενο τοῦ Νεοπαγανισμοῦ. Πρόκειται ἀναμφίβολα γιὰ παγκόσμιο φαινόμενο τῶν νεωτέρων χρόνων, τοῦ ὁποίου ἐμφανὴς...

Σχετίζεται ὁ Νεοπαγανισμός μέ τόν Νεοσατανισμό;

2014-08-04 22:00
       Τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου- Καθηγητοῦ.        Ὁ σύγχρονος κόσμος βρίσκεται κυριολεκτικά βουτηγμένος σέ μία ἀπίστευτη κατάσταση πνευματικῆς κατάπτωσης. Ἡ πνευματικότητα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου εἶναι συνώνυμη μέ τόν...

Τὸ πρόβλημα τῆς νεοειδωλολατρίας

2014-08-04 21:51
           πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ            Μελετώντας τὴ φαινομενολογία τῆς ἀρχαιολατρίας σήμερα, διαπιστώνουμε ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ αὐθεντικὴ στροφὴ στὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα,...

Ἡ ἀνεπάρκεια τῆς θεολογίας τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων

2014-08-04 21:49
       Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γανωτῆ        Φεύγοντας σήμερα ἀπό τήν Θ. Λειτουργία εἶδα ὅτι ὁ κόσμος δέν ἔφευγε ἀπό τό ναό μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας. Κι ἔλεγα: πῶς νά μή κάθονται; Εἶναι εὐχαριστημένοι, ἀναπαυμένοι, χαρούμενοι...

Τά πιστεύω τοῦ Νεοπαγανισμοῦ

2014-08-04 21:47
Τό νεοπαγανιστικό κίνημα καί ἡ Νέα Ἐποχή        Ἀξιόλογοι ἐπιστήμονες καί ἐρευνητές, ἔχουν ἀποδείξει περίτρανα πώς τό σύγχρονο νεοπαγανιστικό κίνημα εἶναι ξενόφερτο καί ἀπηχεῖ καθ' ὁλοκληρίαν τήν σύγχρονη συγκρητιστική «θεολογία» τῆς περιβόητης Νέας Ἐποχῆς....